โรงเรียนบ้านต่างแคน สวนกระแสทุจริตอาหารกลางวันนักเรียน ที่นี่บริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่าน 658,912 ครั้ง

วันนี้(12 มิย.61) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โรงเรียนบ้านต่างแคน ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวพระราชดำริโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังมีกระแสข่าวการทุจริตเงินอาหารกลางวันนักเรียนในหลายพื้นที่หลายจังหวัด ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ตลอดจนโลกโชเซียลเสนอ จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่ตระหนัก ในการดูแลเอาใจใส่ต่อภาวะโภชนาการของเด็ก อันเกิดจากความเห็นแก่ได้โดยไม่สุจริตของผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้เกี่ยวข้อง และมีการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันที่ไม่โปร่งใส นั้น นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.เจริญ ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู นายกฤษฏา วรสถิตย์ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู นาง)โพยมรัตน์ หาญศักดิ์วิธีกุล ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

และ นายเอกชัย บุรณกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู และสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านต่างแคน โดยมีนายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา นายบุญธง ทับจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต่างแคน ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู-นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก จากนั้น นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน หลังจากนั้นร่วมกันตรวจสอบการจัดเมนูอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนวันนี้มีข้าวมันไก่ แกงจืด กล้วยบวชชี ผลไม้(เงาะ)ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้และหมุนเวียนในแต่ละเดือน

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะร่วมตักอาหารและแจกให้กับนักเรียนได้รับประทานอย่างมีความสุข ท่ามกลางบรรยากาศความน่ารักและความเอ็นดู และคำชื่นชมของทุกภาคส่วน ที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ และที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านต่างแคน ผ่านการประเมินและได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 โรงเรียน จากสถานศึกษาทั้งประเทศ มี Best Practice และได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจากการได้ลงพื้นที่และเห็นรูปแบบการบริหารงานโครงการอาหารนักเรียน แล้วจังหวัดจะนำรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่นี่ เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างและประชาสัมพันธ์ต่อ ถึงการบริหารงานที่ครบวงจรและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะโครงการอาหารกลางวันทำให้นักเรียนทุกคนมีภาวะโภชนาการที่ดี ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจ มีการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน เชื่อมโยงกับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน และบูรณาการการเรียนรู้สู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ดีเด่น ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2560 ที่ผ่านมา

ข้อมูลภาพ/ข่าว
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนบ้านต่างแคน สวนกระแสทุจริตอาหารกลางวันนักเรียน ที่นี่บริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ