สระบุรี-ชาวบ้านพระพุทธบาทน้อย หมู่ที่ 10 ร่วมเข้าฟังคำชี้แจงจากคณะดำเนินงานสร้างโครงการเดอะโซล รีสอร์ท ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่อนุรักษ์ของชาวบ้านและสถานปฎิบัติธรรมชื่อดัง เกรงจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพของพื้นที่

อ่าน 458,938 ครั้ง

วันที่(11/06/61) ณ ศาลาการเปรียญวัดพระพุทธบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นางกุลณัฐฐา จิรจงพาณิชย์ ประธานอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ มีทรัพย์สิน ผู้ช่วย ผญบ.ม.10 ต.สองคอน อ.แก่งคอย นำชาวบ้านกว่า 50 คน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงโครงการก่อสร้าง”เดอะโซล รีสอร์ท” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของสถานปฎิบัติธรรมชื่อดัง โดยมีตณะที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัยบูรพา และทีมงานของบริษัทเดอะโซล จำกัด เจ้าของโครงการ เข้าร่วมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนงานการก่อสร้างรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถานปฎิบัติธรรม ซึ่งทางฝั่งของชาวบ้านก็มี อาจารย์ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมซักถามและชี้แจงถึงพื้นที่แห่งนี้ดั้งเดิมเป็นพื้นที่อนุรักษ์ มีสัตว์ป่าคุ้มครอง มีภูเขา มีถ้ำ ที่ชาวบ้านร่วมกันรักษาไว้ เกรงว่าโครงการเดอะโซลรีสอร์ท เกิดขึ้นจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากจะสร้างความเสียสมดุลกับวิถีชีวิตชาวบ้านและพื้นที่ธรรมชาติ โดยเฉพาะชาวบ้านเกรงว่าเมื่อโครงการเดอะโซลรีสอร์ท เสร็จและเปิดให้บริการ จะก่อให้เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ปัญหาขยะ น้ำเสีย ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งขาวบ้านตระหนักเรื่องปัญหาน้ำเสียมาก เพราะทุกวันนี้ชาวบ้านในแถบพื้นที่นี้อาศัยน้ำจากใต้ผิวดินในการอุปโภคบริโภค ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผอ.สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปรึกษาโครงการเดอะโซลรีสอร์ท กล่าวว่าวันนี้มารับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่และชี้แจงปัญหาต่างๆ เป็นครั้งที่ 2 ก็ได้รู้รายละเอียดปัญหาที่ชาวบ้านกลัวจะเกิดผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งทางเราก็จะรวบรวมและนำเข้าชี้แจงต่อผู้บริหารของบริษัท เดอะโศล จำกัด ต่อไป

โครงการเดอะโซลรีสอร์ท เป็นของบริษัท เดอะโซล จำกัด ซึ่งได้เช่าที่ดินจาก มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต จำนวน 1 แปลง(4 ไร่) เพื่อจัดสร้างอาคารที่พัก ห้องสัมมนา ห้องอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับบริการลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ชาวบ้านพระพุทธบาทน้อย หมู่ที่ 10 ร่วมเข้าฟังคำชี้แจงจากคณะดำเนินงานสร้างโครงการเดอะโซล รีสอร์ท ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่อนุรักษ์ของชาวบ้านและสถานปฎิบัติธรรมชื่อดัง เกรงจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพของพื้นที่