ลพบุรี:รณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018

อ่าน 497,606 ครั้ง

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ร่วมกับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นำโดย พันตำรวจเอก ประเสริฐ หนูดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล (กต.ตร.สภ.ชัยบาดาล) และ ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมกันจัดการรณรงค์เชิงรุกป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลโลก จัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านท่าดินดำ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเทศกาลฟุตบอลโลกที่จะเปิดฉากการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ที่ประเทศรัสเซีย นั้น ทุกครั้งที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกจะมี เด็ก เยาวชนและประชาชน เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ทางจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะที่อำเภอชัยบาดาล ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษ พิษภัย ของการเล่นการพนัน เพื่อเป็นการปราม ป้องกันเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ไม่ให้หลงผิดเล่นการพนันฟุตบอล อันจะก่อให้เกิดผลเสียเสียต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมอีกมากมาย สำหรับกิจกรรมวันนี้ ได้แก่การบรรยายให้ความรู้ถึงการดูฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ ดูให้เป็นกีฬา บรรยายถึงโทษ พิษภัยของการเล่นการพนันฟุตบอล เป็นอบายมุข ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม การเดินรณรงค์ของนักเรียน นักศึกษา การเคาะประตูบ้านแจกใบปลิว เอกสาร ให้ความรู้กับประชาชน มีผู้เข้าร่วมรณรงค์ กว่า 300 คน สำหรับในหมู่บ้านอื่นๆ ใช้วิธีโดยการให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว ที่มีทุกหมู่บ้านอยู่แล้วและทางสถานีวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย.

ภาพ/ข่าว กฤษณ์ จ.ลพบุรี รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ลพบุรี:รณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018