สระบุรี-สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ภายใต้การบริหารโดย บจก.ปูนซิเมนต์นครหลวง(มหาชน) เปิดให้ชมรมนักปั่นจักรยานจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล

อ่าน 469,046 ครั้ง

วันที่(17/06/61) เวลา 06.00 น. ณ สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายชลอศักดิ์ แสงคลัอย ผู้จัดการสวนมิ่งมงคล นางกุลณัฐฐา จิรจงพาณิชย์ ประธานอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ร่วมกันตัอนรับคณะนักปั่นจักรยานที่จัดกิจกรรม”โครงการปั่นคิดถึงพ่อเพื่อทำความดี” มีนักปั่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานกว่า 700 คน เส้นทางในการปั่นจักรยาน ระยะทาง 89 กิโลเมตร เริ่มสตาร์ทที่สวนมิ่งมงคล ผ่านเขาลิง – โป่งก้อนเส้า – วัดป่าสว่างบุญ(เจดีย์ 500 ยอด) – ท่ามะปราง – เนินแล้งน้ำใจ ซึ่งการปั่นจักรยานเป็นแบบท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามตลอดเส้นทางที่นักปั่นผ้าน และเพื่อการออกกำลังกาย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางปั่น “สวนมิ่งมงคล” สร้างโดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ให้เป็นสวนสาธารณะต้นแบบ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชุมชนและผู้เดินทาง โดยที่ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการ สวนมิ่งมงคลตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ เส้นทางขาเข้ามุ่งหน้ากรุงเทพฯ กม. ที่ 125 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สวนมิ่งมงคลฯ จัดพิ้นที่สวนในสไตล์ชนบทอังกฤษ มีแนวคิดให้ต้นไม้เติบโตตามธรรมชาติ มีการแต่งแต้มน้อย มีแปลงไม้ดอกพันธุ์ผสมที่ปล่อยให้ขึ้นรวมกันอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความร่มรื่น ให้สัมผัสถึงกลิ่นอายความคลาสสิกแบบชนบท คนที่รักต้นไม้หากได้มาเที่ยวที่นี่ อาจได้ไอเดียใหม่เพื่อกลับไปจัดสวนที่บ้านก็ได้ นอกจากได้เที่ยวชมสวนสวยแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรยั่งยืน มีแปลงนาสาธิตและนิทรรศการข้าว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าว มีกิจกรรมให้ทดลองปลูก เก็บเกี่ยวข้าว เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและวิถีการทำนาแบบดั้งเดิมให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก ในด้านการอนุรักษ์พลังงานของที่นี่ 25% มาจากพลังงานทางเลือกทั้งจากกังหันลมและแสงอาทิตย์ เป็นจุดศูนย์กลางของสวนก็ว่าได้ ภายในมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ เผยแพร่แนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ภายใต้การบริหารโดย บจก.ปูนซิเมนต์นครหลวง(มหาชน) เปิดให้ชมรมนักปั่นจักรยานจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล