“ฟ้าสวย ตาใส” คืนแสงสว่างให้ผู้ป่วยต้อกระจก รพ.ธีรวัฒน์ จับมือ ส.นวอ.อีสาน จัดโครงการ “ฟ้าสวย ตาใส” ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกตา คืนแสงสว่างให้ผู้ป่วยต้อกระจกและต้อเนื้อ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่าน 547,857 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.61 ที่ห้องรับรอง โรงพยาบาลธีรวัฒน์ จ.กาฬสินธุ์ พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่าย นสพ. วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน นำคณะกรรมการบริหาร เข้าพบ นพ.ธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง ผอ.โรงพยาบาลธีรวัฒน์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การดำเนินโครงการ “ฟ้าสวย ตาใส” ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกตา คืนแสงสว่างให้ผู้ป่วยต้อกระจกและต้อเนื้อ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นพ.ธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง กล่าวว่า คนบางคนอาจจะเห็นว่าไม่สำคัญแต่สำหรับบางคนอาจจะต้องการแสงสว่างเพื่อที่จะทำให้การใช้ชีวิตมีค่า และช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่าอยู่ในความมืดมัว โรคตาต้อกระจกเป็นปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ โดยแต่ละปีมีผู้สูงอายุราว 60,000 ราย เป็นผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกรายใหม่และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา โรคต้อกระจกตา ต้อตา เป็นอาการทางสายตาที่พบมากในผู้สูงอายุ อาการตามัว ตาฟางหรือเห็นเป็นม่านสีขาวทำให้ผู้สูงอายุมองไม่ชัดเหมือนเดิม พบมากในผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความชราและความเสื่อมของร่างกายตามปกติ แต่ในบางรายที่มีอาการต้อกระจกตอนอายุน้อยกว่า 60 ปี อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยอื่นได้เช่นกัน การรักษาโรคต้อกระจกตา ต้อตาในปัจจุบันสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดต้อกระจกตา เมื่อผ่าตัดนำแก้วตาที่มีลักษณะขาวขุ่นออกแล้วแพทย์จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดกลับมามองเห็นได้ชัดเจน และเป็นการรักษาที่ใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน “ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นจึงจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด โรงพยาบาลธีรวัฒน์ เป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ใส่ใจทั้งการตรวจอาการทางสายตาต่างๆ การผ่าตัดโรคต้อกระจกตา รวมทั้งคำแนะนำในการปฏิบัติตนหลังจากการผ่าตัดต้อกระจก เพื่อทำให้ผู้ป่วยสามารถดูแลรักษาและใช้สายตาได้อย่างเป็นปกติและยาวนานยิ่งขึ้น” นพ.ธีรวัฒน์ กล่าว
พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ กล่าวว่า โครงการ “ฟ้าสวย ตาใส” ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกตา คาดว่าจะช่วยลดการสะสมผู้ป่วยตาต้อกระจกที่รอการผ่าตัดในแต่ละปี เข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง นอกจากช่วยลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจากตาที่เลือนรางและมองไม่เห็นแล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ปกติ โรงพยาบาลธีรวัฒน์ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมเครือข่าย นสพ. วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ดำเนินโครงการผ่าตัดตาต้อกระจก เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยสายตาเลือนรางจากเลนส์ตาขุ่นมัวที่รอการผ่าตัดตาต้อกระจก ซึ่งนอกจากจะสามารถลดจำนวนผู้ป่วยที่รอคิวผ่าตัดใน รพ.ของรัฐ แล้ว ยังก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการผ่าตัดต้อกระจกที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยตาต้อกระจกเข้าถึงบริการรักษาได้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “ฟ้าสวย ตาใส” คืนแสงสว่างให้ผู้ป่วยต้อกระจก รพ.ธีรวัฒน์ จับมือ ส.นวอ.อีสาน จัดโครงการ “ฟ้าสวย ตาใส” ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกตา คืนแสงสว่างให้ผู้ป่วยต้อกระจกและต้อเนื้อ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น