สโมสรเอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด ลง MOU ความร่วมมือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล และพัฒนาอาชีพนักฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน

อ่าน 475,865 ครั้ง

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และประธานสโมสรเอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด
ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) กับนางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล และพัฒนาอาชีพนักฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีนายศักดิ์ชัย ค้ำชู ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร นายกีรติ เส็นติระ นายประชา ศรีบุญส่ง รองประธานสโมสรเอ็มโอเอฟ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกลางศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สโมสรเอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด ลง MOU ความร่วมมือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล และพัฒนาอาชีพนักฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน