ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการบ้านผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร และเยี่ยมชมบ้านพิชิตใจ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

อ่าน 467,284 ครั้ง

วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวัชรพัฒน์ เกรียงไกรเกษม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ และนางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการบ้านผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร และเยี่ยมชมบ้านพิชิตใจ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และลงพื้นที่สำรวจอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการบ้านผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร และเยี่ยมชมบ้านพิชิตใจ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด