ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนผาบ่อง จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ สืบสานวิถีไต ร่วมใจลงแขกดำนา ขยายพันธุ์ข้าวสู่แม่ฮ่องสอน “ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑

อ่าน 472,476 ครั้ง

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ชุมชนผาบ่อง หมู่ที่ ๑ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง กล่าวรายงานต่อ นายพิสิษฐ์ กิจบุญอนันต์ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ สืบสานวิถีไต ร่วมใจลงแขกดำนา ขยายพันธุ์ข้าวสู่แม่ฮ่องสอน “ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อสืบสานรักษาวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณค่า ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การลงแขกดำนา ปลูกข้าวพันธุ์ศรีวิชัย โดยการสนับสนุนพันธุ์ข้าวจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ ๑๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งพันธุ์ข้าวศรีวิชัยนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า ศรีวิชัย ในแปลงทดลองปลูก ณ ศูนยเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ชุมชนผาบ่อง เพื่อขยายพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการประดิษฐ์ชุดการแสดงม้าบิน ซึ่งเป็นชุดประกอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ในอดีต .

ภาพ/ข่าว รุจิรา ศรีมูล ทีมข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนผาบ่อง จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ สืบสานวิถีไต ร่วมใจลงแขกดำนา ขยายพันธุ์ข้าวสู่แม่ฮ่องสอน “ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑