รุ่นประวัติศาสตร์. มรภ.กรุงเก่า สร้างพระพุทธรูป รุ่นประวัติศาสตร์ ถอดจากรหัสชื่อเมืองจนกลายเป็นนามองค์พระ ”พระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล”

อ่าน 623,918 ครั้ง

วันที่ 10 ก.ค.2561 อาจารย์ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีตนเป็นประธานคณะกรรมการฯ ดร.สมชาย สุรชาตรี รองประธานฯ นางอติภา เอ็งตระกูล รองประธานฯ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ กรรรมการและเลขา ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการจัดสร้างพุทธรูปรุ่นประวัติศาสตร์ด้วยการออกแบบปฎิมากรรม รวมถึงการตั้งชื่อพระพุทธรูปที่เป็นมงคลให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา นานหลายเดือน กว่าจะได้พระพุทธรูปที่งดงามทั้งศาสตร์และศิลป์ พร้อมด้วยชื่อองค์พระพุทธรูปที่เป็นสิริมงคล สมกับเป็นราชธานีเก่า กรุงศรีอยุธยา นามว่า ”พระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล” ซึ่งได้โรงหล่อที่มีคุณภาพ เคยผ่านการหล่อพระบรมนุสาวรีย์ พระมหากษัตริย์ กรุงศรีอยุธยา และราชวงศ์จักกรีหลายพระองค์ อย่าง เอเชีย ไฟน์ อาร์ท มี ดร.ถวัลย์ เมืองช้าง เป็นเจ้าของโรงหล่อ และยังเป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่หล่อพระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล โดย อาจารย์ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปราชญ์แห่งอยุธยา กล่าวว่า การสร้างพระพุทธรูปสักองค์อาจจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่จะได้มาซึ่งรูปลักษณ์ปฎิมากรรมอันงดงาม รวมถึงชื่ออันเป็นมงคลนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับการตั้งชื่อ “พระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล” ย่อมมีที่มาที่ไป โดยคำแรกคำว่า “พระพุทธ” มีที่มาจากพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ คำว่า “ศรี” มาจาก พระศรีสรรเพชญดาญาณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ คำว่า “อยุทยา” มาจากชื่อเต็มกรุงศรีอยุธยา ว่า “กรุงเทพทราวดีศรีอยุธยา” ความเป็นมาอยู่ในพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ ตามคำบอกเล่าของฤษีว่า ชื่อทราวดีพนาสณฑ์ ต้นฉัตรพระศุลีเป็นหลัก อยู่บูรพาหน้าศาลเทพารักษ์ ต้องด้วยลักขณาธานี รูปจะบอกนามเมืองไว้ ให้เป็นมงคลเฉลิมศรี จงเอาสมญาป่านี้ กับนามเราทั้งสี่ผสมกัน ซึ่งชื่อของฤาษีสี่ตน ได้แก่ อจนคาวี ยุคอัคระ ทหะ ยาคะ แล้วเอาคำต้นของสี่ชื่อ มารวมกันเป็นอยุทยา ในปัจจุบันเขียนว่า อยุธยา คำว่า ”รัตน “ มาจากพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงวรวิหาร และคำว่า “มงคล” มาจากพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร อีกทั้งยังตรงกับอายุของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาที่ยาวนานถึง 111 ปี และยังตรงกับอายุของกรุงศรีอยุธยาที่ยาวนานมาถึง 666 ปีด้วย นับเป็นตัวเลขที่งดงาม โดยการตั้งนามขององค์พระ รวมเป็น พระพุทธศรีอยุธยารัตนมงคล” ซึ่งเป็นความงดงามของพระพุทธรูปองค์นี้ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดพิธีหล่อสำริด พระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล ในวันศุกร์ที่ 13 ก.ค.นี้ เวลา 7.00 น.-13.00 น.บริเวณวัดบรมพุทธาราม ภายในรั้วมหาวิทยาลัยฯด้านริมถนนศรีสรรเพชญ์ โดยในวันดังกล่าวจะมีนายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ มาร่วมกล่าวบทกวี อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยสากล บรรเลงขลุ่ยสรรเสริญพระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล สมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมอาจารย์และข้าราชการ กพ.อาวุโส มหาวิทยายาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จะร่วมกันประกอบพิธี นอกจากนั้นยังมีอาจารย์เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ มาร่วมวาดภาพบันทึกวันแห่ง พระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล ตลอดช่วงเวลาประกอบพิธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ อารี สุทธิพันธ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ แสดงนิทรรศศิลปะร่วมสมัยในตาลปัตร ซึ่งนับเป็นพิธีหล่อสำริดองค์พระที่มีความสวยงามอย่างยิ่ง ท่ามกลางบรรยากาศของกรุงศรีอยุธยา

ภาพ-ข่าว เกียรติยศ ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รุ่นประวัติศาสตร์. มรภ.กรุงเก่า สร้างพระพุทธรูป รุ่นประวัติศาสตร์ ถอดจากรหัสชื่อเมืองจนกลายเป็นนามองค์พระ ”พระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล”