รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อ แก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างประเทศไทย-เมียนมาร์

อ่าน 538,730 ครั้ง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พลตรีไพโรจน์ วิไลลักษณ์ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ร่วมประชุมหารือ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ โดยมีพันตำรวจเอกตานวินหม่อง ผู้การต่างประเทศ กองบัญชาการปรามปรามยาเสพติด ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าร่วมหารือด้วย ทั้งนี้เพื่อทบทวนและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดร่วมกัน โดยการประชุมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ BLOS ของทั้งสองประเทศเข้าร่วม โดยมีกิจกรรมได้แก่ การประชุมหารือร่วมระหว่าง BLOs ไทย-เมียนมา มีประเด็นหารือเกี่ยวกับการรับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของทั้งสองประเทศ การวิเคราะห์ปัญหา สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการขยายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างกัน และเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระหว่างกัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ซึ่งการใช้กลไล BLOS ของแต่ละประเทศในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน เป็น 1 ในมาตรการดำเนินการที่สำคัญยิ่ง
ทั้งนี้ในวันเดียวกัน ด้านพลตรีไพศาล งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง พร้อมด้วยพันตำรวจเอกตานวินหม่อง ผู้การต่างประเทศ กองบัญชาการปรามปรามยาเสพติด ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และนายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยังได้ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานไทย-เมียนมาร์ ที่บ้านท่าอาจ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นบ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน คู่กับบ้านไส้ปิวยี่โส่ง จังหวัดเมียวดี ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ของกองกำลังนเรศวร ซึ่งใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนชุมชนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ โดยเฉพาะยาเสพติดควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อ แก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างประเทศไทย-เมียนมาร์