รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ ในกิจกรรมวิ่งการกุศล โครงการ “The Brothers Run Pakkred รวมใจให้น้อง”ครั้งที่ 1

อ่าน 427,603 ครั้ง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น.
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ ในกิจกรรมวิ่งการกุศล โครงการ “The Brothers Run Pakkred รวมใจให้น้อง”ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบมูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ซึ่งมีประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 3,000 คน ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ ในกิจกรรมวิ่งการกุศล โครงการ “The Brothers Run Pakkred รวมใจให้น้อง”ครั้งที่ 1