สมุทรสาคร:ประมงไทยเดือนร้อนวอนภาครัฐเร่งช่วยเหลือ

อ่าน 376,384 ครั้ง

วันนี้ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น ผู้ประกอบการ ประมงกว่า 300 คน ถือป้าย ยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอจากทางภาครัฐ หลังจากที่ ประกอบการประมงในจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับความเดือดร้อน จึงขอวิงวอน รัฐบาล เร่งช่วยเหลือด่วน สืบเนื่องด้วยรัฐบาลไทย ได้ดำเนินการออกกฎหมาย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ(EU) การเป็นการปลดล็อคใบเหลือง ทำให้ประมงไทย ขาด รายงาน และไร้การควบคุม(IUU) ส่งผลให้ผู้ประกอบการประมงไทยได้รับผลกระทบ จึงขอความใคร่ครวญอนุเคราะห์ ผู้ประกอบการประมงในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนกว้าง จึงขอเสนอขอร้องเรียนต่อรัฐบาล 1. การขาดแคลนแรงงาน สืบเนื่องกระทรวงแรงงาน ไม่เปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
2. การซื้อเรือคืน สืบเนื่องด้วยรัฐบาล มีนโยบาย เมื่อปี 2558 ในการแก้ปัญหาลดเรือประมงที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังไม่ครอบคลุม ที่จะนำเรือประมงที่ผิดกฎออกนอกระบบ หรือซื้อเรืือคืนตามแผนบริหารการจัดการประมง
3 กรมสวัสดิการและแรงงาน สืบเนื่องด้วย กรมสวัสดิการและแรงงาน ได้ออกกฎระเบียบมาใช้กับผู้ประกอบการประมง ไม่สอดคล้องการประมงทำให้เกิดปัญหา เช่น กฎกระทรวงคุ้มครอง การประมงทะเล
4. กรมเจ้าท่า สืบเนื่องด้วยความเดือดร้อนของชาวประมง เกี่ยวกับการออกกฎ ข้อบังคับการตรวจเรือ ว่าด้วยการตรวจเรือ วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกใบสำคัญในการตรวจเรือซึ่งบางข้อยังไม่เป็นปัจจุบัน
5 กรมประมง สืบเนื่องด้วยการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) เพื่อเป็นการปลดล็อคใบเหลืองหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พระราชกำหนดการประมงมาใช้อย่างเร่งด่วน กลุ่มชาวประมงจึงร้องเรียนผ่านทางท่าน ประภัสสร์ มาลากาญจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นตัวแทน ส่งมอบข้อร้องเรียนดังกล่าว ถึงท่าน ประยุทธ์จันทร์ โอชานายกรัฐมนตรีต่อไป

ภาพ/ข่าว ทรงกลดสุขอาภรณ์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ จังหวัดสมุทรสาคร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมุทรสาคร:ประมงไทยเดือนร้อนวอนภาครัฐเร่งช่วยเหลือ