เพชรบูรณ์:เปิดสนาม Bike Rally For Tourism แรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

อ่าน 486,797 ครั้ง

ที่บริเวณวิสาหกิจชุมชน ชมรมท่องเที่ยวเขาหลังถ้ำ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว สนามที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ การแข่งขันแรลลี่จักรยานในรายการนี้จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการแข่งขันแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวสนามที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอเขาค้อ บนเส้นทางไป-กลับบริเวณวิสาหกิจชุมชนชมรมท่องเที่ยวเขาหลังถ้ำ ตำบลทุ่งสมอถึงศาลเจริญทองนิ่ม ระยะทางรวม 30 กิโลเมตร มีนักปั่นจำนวน 120 คน จาก 30 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับของที่ระลึกส่วนทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ทั้งนี้ การแข่งขันจักรยานดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 5 สนาม ใน 5 จังหวัดได้แก่สนามที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ สนามที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ สนามที่ 3 จังหวัดตาก สนามที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก สนามที่ 5 จังหวัดสุโขทัย โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 4 สิงหาคม วันที่ 11 สิงหาคม วันที่ 18 สิงหาคม วันที่ 25 สิงหาคมและวันที่ 1 กันยายนตามลำดับ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้รับความสนุกสนานในกิจกรรมเกมบนเส้นทางการแข่งขันพร้อมความเพลิดเพลินของแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยนักปั่นจักรยานที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในอีก 4 สนามที่เหลือ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 097- 3183 -765 หรือดูรายละเอียดทาง Facebook Fan Page เสน่ห์ภาคเหนือตอนล่าง สวรรค์ภาคกลางตอนบน

ภาพ/ข่าว มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เพชรบูรณ์:เปิดสนาม Bike Rally For Tourism แรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว