มุกดาหาร : ชาวบ้านคำป่าหลายจำนวน 60 คนเดินทางมายื่นหนังสือร้องศูนย์ดำรงธรรมคัดค้านไม่เอาเหมืองแร่

อ่าน 375,710 ครั้ง

ชาวบ้านตำบลคำป่าหลายรวมตัวนำหนังสื่อร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมการต่อต้านการทำเหมืองแร่โดยชาวบ้านไม่เห็นชอบมาแต่ต้น จากการทำประชามติก็ไม่ผ่านโครงการก็ตกไป มาวันนี้กำลังปะทุขึ้นมาอีกครั้งชาวบ้านจึงส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือคัดค้าน พร้อมรายชื่อผู้คัดค้าน ไปยื่นศูนย์ดำรงธรรมและอุตสาหกรรมจังหวัด มุกดาหารขอคัดค้านไม่เอาเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสัญธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัด และนายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัด มุกดาหารและ พ.อ.โกมล วงศ์อนันต์ หน.กลุ่มงานแผนนโยบายและการข่าว กอ.รมน.มุกดาหาร ได้ออกมารับหนังสื่อจากนายใส ไชยบัน อดีตนายก อบต.คำป่าหลาย อำเภอเมือง จ.มุกดาหารและ นายเลื่อน ศรีราชา 2 แกนนำต่อต้านการทำเหมืองแร่ พร้อมมวลชน ประมาณ 60คนถือป้ายมีข้อความคัดค้านไม่เอาเหมืองแร่เดินทาง มายื่นหนังสือคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่ ของบริษัท ทรีมาเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ที่ได้ยื่นคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรม ชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ในเนื้อที่ 215 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านนาคำน้อย ม.6 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ในการคัดค้านครั้งนี้ นายใสฯ,นายเลื่อนฯ แกนนำ และชาวบ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในครั้งนี้ได้พากันเดินทางมาร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมสืบเนื่องเมื่อปลายปี 59 บริษัทดังกล่าวขอประทานบัตรเหมืองแร่ โดยทางอุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร และบริษัทดังกล่าวได้ทำประชาพิจารณ์แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนขอคัดคานต่อต้านการทำเหมืองแร่จึงตกไปโดยเคยแจ้งยกเลิกและยกเลิกการขอประทานบัตรฯ ไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่อยู่ๆก็โผล่ขึ้นใหม่อีกซึ่งครั้งนี้แกนนำฯ ขอให้ยกเลิกอย่างเป็นทางการ จะเป็นที่อื่นที่ใดก็ตามแต่ และต้องไม่ใช่ ณ ตำบลคำป่าหลาย ซึ่งเป็นรอยต่อของ 3 ตำบล คือ ต.คำป่าหลาย อ.เมือง ต.ชะโนดน้อย ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ออกมายืนยันและชี้แจงต่อประชาชน ภายใน วันที่ 25 สิงหาคม 2561 นี้ โดยชาวบ้านไม่เห็นชอบการทำเหมืองแร่ ปัญหาที่ราษฎรจะได้รับผลกระทบ มี น้ำกินน้ำใช้ เพราะอาศัยน้ำซับเป็นตัวหล่อเลี้ยงสายเลือดใหญ่ของ 3 หมู่บ้านปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง ราษฎรก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรฝุ่นละออง จะมีผลกระทบต่อราษฎรทั้ง 3 หมู่บ้าน โดยนายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัด มุกดาหารได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับแกนนำและชาวบ้านและจะริบส่งเอกสารและหนังสื่อร้องเรียนที่มีรายชื่อของชาวบ้านทั้งหมดส่งให้กรมกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมและความถูกต้อง ทั้งสองฝ่าย โดยแกนนำและมวลชน พอใจ ก่อนสลายตัวพากันเดินทางกลับ.

ภาพ/ข่าว เดวิด มุกดาหาร หน.ศูนย์ข่าว เซเว่นเดย์นิวส์ มุกดาหาร รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร : ชาวบ้านคำป่าหลายจำนวน 60 คนเดินทางมายื่นหนังสือร้องศูนย์ดำรงธรรมคัดค้านไม่เอาเหมืองแร่