ตำรวจชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่สะเรียง ลุ้นเป็นตัวแทนภาค 5 เข้าประกวดในระดับประเทศ

อ่าน 485,702 ครั้ง

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พ.ต.อ วินัย เกตุพันธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง พร้อมด้วย คณะ กต.ตร สภ.แม่สะเรียง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนดีเด่น ประจำปี2561 นำโดย พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 ประธานกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนดีเด่น พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือก เดินทางมาถึง สภ.แม่สะเรียง เพื่อ รับฟังบรรยายสรุป และ ลงเพื่อที่ บ้านหนองผักหนาม หมู่ 7 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านตำรวจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ของ ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจประเมินคัดเลือกตัวแทนเป็นตัวแทนในระดับภาค เข้า ประกวดในระดับประเทศ ตามลำดับต่อไป โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด พร้อมกันนี้ ทางคณะฯประเมิน ได้พบปะประชาชนเพื่อซักถามปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆในหมู่บ้าน และให้คำแนะนำการป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติดและความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีตัวแทนของสถานีตำรวจภูธร แต่ละจังหวัดเป็นตัวแทนส่งเข้าประกวด ดังนี้ สภ.เชียงของ จ.เชียงราย สภ.เชียงคำ จ.พะเยา สภ.ภูเพียง จ.น่าน สภ.ร้องกวาง จ.แพร่ สภ.เมืองชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สภ.แม่เหาะ จ.ลำปาง สภ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ สภ.ป่าซาง จ.ลำพูน สำหรับงานมวลชนสัมพันธ์ หรือ ชมส. เป็นการทำกิจกรรมที่ภาครัฐร่วมกับชุมชน หรือชาวบ้าน เพื่อประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการประชุม หน้าที่หลักส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ออกพบปะเยี่ยมเยียนแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และ การมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ในครั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ทั้งหมดจำนวน 4 ข้อ ได้แก่ 1. แก้ปัญหายาเสพติด 2. แก้ปัญหาอาชญากรรม 3. สร้างความสามัคคีในชุมชน และ 4. ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุด้านการจราจรในชุมชน

ภาพ/ข่าว ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตำรวจชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่สะเรียง ลุ้นเป็นตัวแทนภาค 5 เข้าประกวดในระดับประเทศ