สระบุรี-เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบจักรยานเพื่อน้องผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

อ่าน 496,815 ครั้ง

วันที่(08/08/61) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานส่งมอบจักรยานในโครงการจักรยานเพื่อน้องผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้เด็กนักเรียนที่ยากจนและขาดโอกาสได้รับความสะดวกในการเดินทางไปเรียนหนังสือ โดยมีนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพรศรี ตรงศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายสุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี นางฤษญาพร สุนทรพจน์ พาณิชย์จังหวัดสระบุรี นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี นายธีทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดสระบุรี นพ.นพพร พงษ์ปลื้มปิติชัย สสจ.สระบุรี พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.กอ.รมน.สระบุรี นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ นายมงคล ศิริพัฒนกุล ประธานมูลนิธิสว่างรัตนตรัยฯ สระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนที่ได้รับรถจักรยาน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ถือเป็นตัวแทนสภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ทำการบรรเทาทุกข์ราษฎรที่เดือดร้อน ส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด บริจาคโลหิตและดวงตา นอกจากนี้ ยังดำเนินการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานพระราชดำริ โดยจะต้องดำเนินกิจกรรมในเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบความเดือดร้อน ปัจจุบันเด็กนักเรียนที่มีผู้ปกครองมีฐานะยากจน มีความลำบากในการเดินทางไปเรียนหนังสือและจากการรายงานข้อมูลจากอำเภอได้ทราบว่ามีนักเรียนที่ยากจนใช้วิถีเดินเท้าไปโรงเรียน เนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและเป็นการประหยัดรายจ่ายต่อวันของครอบครัว ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ฐานะยากจน จึงได้ส่งมอบรถจักยาน จำนวน 260 คัน ในโครงการจักรยานเพื่อน้องผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ให้กับเด็กนักเรียนทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระแก่ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนยากจนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปเรียนหนังสือ

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบจักรยานเพื่อน้องผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561