สระบุรี-ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จัดการแข่งขัน”ฟุตบอลสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี 2561”เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจในสังกัด

อ่าน 537,802 ครั้ง

วันที่(08/08/61) เวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬาบ้านพัก บจก.ปูนซิเมนต์นครหลวง(มหาชน) ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน”ฟุตบอลสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี 2561”เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยมีพ.ต.อ.ฐณธรณ์ คงชีพ รอง ผบก.ภ.จว.สบ. พร้อมด้วย ผกก.ทุกสถานีตำรวจในจังหวัดสระบุรี และนักกีฬาทุกคน ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายมงคล ศิริพัฒนกุล ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสระบุรี และผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บ.ปูนซิเมนต์นครหลวง จก.(มหาชน) เข้าร่วมในพิธิเปิดด้วย พ.ต.อ.ฐณธรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน”ฟุตบอลสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี 2561”ครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างข้าราชการตำรวจในการทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจมีสมรรถภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรง สนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การจัดการแข่งขันครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง วันที่ 5 กันยายน 2561 มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเข้าร่วมการแข่งประมาณ 450 คน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บ.ปูนซิเมนต์นครหลวง จก.(มหาชน) ในการใช้สนามกีฬาเป็นที่แข่งขัน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จากนั้นได้เขิญประธานกล่าวเปิดและให้โวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาร่วมพิธีเปิด

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จัดการแข่งขัน”ฟุตบอลสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี 2561”เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจในสังกัด