สระบุรี-เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอเสาไห้

อ่าน 523,245 ครั้ง

วันนี้(09/08/61) เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 29 ม.10 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แก่นายหนู ขจรนาม โดยมีนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นางพรศรี ตรงศิริ นางรัชนี ภัยธิราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นางกานต์สินี วงษ์เสงี่ยม กิ่งกาชาดอำเภอเสาไห้ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากพล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.18 นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เสาไห้ นายสาธิต แสนยนันท์ นายกฯ เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ นางหัส แสนยนันท์ กำนันตำบลสวนดอกไม้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี ภายหลังจากพิธีมอบบ้านแล้วนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับนายหนู ขจรนามและครอบครัวด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นองค์กรการกุศลที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ สาธารณภัย ทำการบรรเทาทุกข์ราษฎรที่เดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วทั้งจังหวัดสระบุรีและเป็นตัวแทนสภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ สาธารณภัย งานบริจาคโลหิตและดวงตา นอกจากนี้ ยังดำเนินการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานพระราชดำริ และเพื่อให้งานของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีบรรลุผลและเกิดผลแก่พี่น้องประชาชนเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำโครงการ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้งเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย สร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีร่วมกับอำเภอทั้ง 13 อำเภอในการคัดเลือกและสำรวจผู้ยากไร้ตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอำเภอละ 155,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,015,000 บาท

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอเสาไห้