สมุทรสาคร:มูลนิธิปอเต็กตึ้ง!!จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2561

อ่าน 582,790 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ้งตำบลโรงเข้ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการจัดงานกระจาดประจำของทุกปี สืบเนื่องมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ซึ่งเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ โดยการนำสิ่งของ เช่นข้าวสารอาหารแห้งมาเซ่นไหว้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ และนำมาจากจ่าย แก่ผู้ยากไร้ รวมทั้งมอบให้แก่องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดงานทิ้งกระจาดครั้งนี้มูลนิธิได้จัดงาน 3 แห่งคือ ที่ทำการมูลนิธิปอเต็กตึ้งพลับพลาไชยกรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวสาขาโคราช ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และสุสาน มูลนิธิปอเต็กตึ้งตำบลโรงเข้ อำเภอเมืองจังหวัด สมุทรสาคร รวมคิดมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13 ,950 ,000 บาทมูลนิธิปอเต็กตึ้ง โดยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ คุณจุฑารัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการ และรองเลขาธิการ เจ้าหน้าที่ระดับบริหารพนักงานและอาสาสมัคร ร่วมในพิธีแจกจ่าย เครื่องอุปโภคบริโภค โดยครั้งนี้ นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายนิรุตต์ สุวรรณบริสุทธิ์ ปลัดอําเภอ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน
นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดงานพิธีพร้อม กล่าวขอบคุณมูลนิธิปอเต็กตึ้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ดำเนินการจัดงานและ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมสละทรัพย์บริจาคเพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศล และในการแจกทานครั้งนี้ได้มีประชาชนเข้าร่วมงานเพื่อรับสิ่งของบริจาคเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว ทรงกลด สุขอาภรณ์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ จังหวัดสมุทรสาคร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมุทรสาคร:มูลนิธิปอเต็กตึ้ง!!จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2561