ป่อเต็กตึ๊ง!!ส่งใจช่วยเหลือผู้ประภัยเหตุแผ่นดินไหวเกาะลอมบอกอินโดฯ

อ่าน 386,998 ครั้ง

วันที่(15 สิงหาคม 2561) เวลา 14.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ประธานกรรมการฯ,คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการรองเลขาธิการ,คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการเหรัญญิก,คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ,คุณอรัณย์ โตทวด ผจก.ฝ่ายปฎิบัิติการ,คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ พร้อมผู้บริหารฯ มอบเงินจำนวน 3,000,000บาท(สามล้านบาทถ้วน)เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอก ประเทศอินโดนีเซีย ที่ผ่านมา มอบผ่านนายอะฮ์มัด รุซดี (H.E.Mr.Ahmad Rusdi) เอกอัครราชฑูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชฑูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ

ภาพ-ข่าว เปิ้ลกู้ภัย151 ดีสกู้ภัย148 ฝ่ายข่าวสื่อสารองค์กรมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง1418☎📞 ช่วยชีวิต🚑รักษาชีวิต🚑สร้างชีวิต💓

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ป่อเต็กตึ๊ง!!ส่งใจช่วยเหลือผู้ประภัยเหตุแผ่นดินไหวเกาะลอมบอกอินโดฯ