อบจ.อุตรดิตถ์ อบรมเพิ่มศักยภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อปท. 80 แห่ง ในเขตจังหวัด

อ่าน 592,681 ครั้ง

อุตรดิตถ์ : เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา และ การแบ่งกลุ่มอภิปราย โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 80 แห่ง ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์นำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเองมาร่วมกันประสานและ บูรณาการจัดทำเป็นแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศเป็นเจ้าภาพดำเนินการและจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาดังกล่าวให้กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อบจ.อุตรดิตถ์ อบรมเพิ่มศักยภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อปท. 80 แห่ง ในเขตจังหวัด