มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง!!เปิดงานแถลงข่าว “สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418” อย่างเป็นทางการ

อ่าน 523,678 ครั้ง

วันที่(16 สิงหาคม 2561) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ, คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ, คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ , คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ, คุณพลภัทร์ เตชะหรูวิจิตร อาสากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว “สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418” อย่างเป็นทางการ ภายในงานมีการจำลองสถานการณ์เพื่อสาธิตวิธีการโทรแจ้งเหตุที่เบอร์ “สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418” พร้อมวิธีการช่วยเหลือ/เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในลักษณะต่างๆ จากเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ทั้งภาคพื้นและพื้นที่สูง(โรยตัว) โดยมีคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณวันชิด ศิรสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ, เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร, พนักงาน, อาสาสมัคร และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง!!เปิดงานแถลงข่าว “สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418” อย่างเป็นทางการ