ท่องเที่ยวและกีฬาหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 61

อ่าน 487,358 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2561ให้กับผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน สถาบันการศึกษา ที่ส่งนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและทีมที่ชนะการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดกีฬา โดยมีนายเล็ก ขมิ้นเขียว ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นางนิรมัย บุญสนอง ผอ.โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม นายอวยชัย ประกอบนัน ผอ.โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าลาด ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมให้เกียรติมอบถ้วยชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละประเภทและชนิดกีฬา ท่ามกลางผู้ฝึกสอน นักกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วม 200 คนในพิธีปิดนายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยการส่งเสริมเผยแพร่การกีฬาให้พัฒนาก้าวหน้าและแพร่หลายออกไปสู่สังคมเมืองและชนบท โดยมีจุดมุ่งเน้นการกระจายไปสู่นักเรียน นักศึกษาอย่างทั่วถึง เนื่องจากกีฬาเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม สร้างบุคคลให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยมีความสามัคคี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นอกจากนี้ การเล่นและการแข่งขันกีฬายังมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะการนำเอากีฬามาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการมั่วสุ่มอบายมุขและสารเสพติด จากนโยบายดังกล่าว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู จึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูและสนามกีฬาอื่นๆที่เหมาะสมโดยได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันจากหน่วยงานภาครัฐ สถานบันการศึกษา จึงจัดให้มีการมอบเกียรติบัติแก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ 8 แห่ง พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับสถาบันที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันให้กับสถาบันและนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน และเป็นที่น่าชื่นชมกับทีมนักกีฬาทั้งฟุตบอลหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดชาย ของโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมที่ล้มแชมป์อย่างโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์และโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ลงได้อย่างงดงามนายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต่อว่า การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้สูงยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถและประสบการณ์ในการเล่นและการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน นักศึกษารู้จักปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมภายนอกได้เป็นอย่างดี ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตามความถนัดและความพึงพอใจ ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษา อันเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญที่สุด มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ในโอกาสนี้ ขอส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนทั้งที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆเลย และชนะเลิศในการแข่งขันในครั้งนี้และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดหนองบัวลำภูไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 4 อีสานตอนบน ที่จังหวัดนครพนม ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ให้มีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมต่อไป เพื่อชัยชนะในวันข้างหน้า ทั้งนี้ภายหลังรับมอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลแล้วผู้ให้การสนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษา นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมได้ร่วมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนแยกย้ายกันกลับสถานศึกษา

ข้อมูลภาพ/ข่าว
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ท่องเที่ยวและกีฬาหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 61