สระบุรี-กลุ่มชาวบ้านสระบุรีประมาณ 300 คน เข้ายื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมหลังเห็นว่า รักษาการนายก อบจ.สระบุรี ไม่อนุมัติงบประมาณ โครงการที่เหลือที่จะต้องดำเนินการทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน

อ่าน 546,566 ครั้ง

วันนี้(20/08/61) เวลา 13.30 น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี กลุ่มชาวบ้านสระบุรีประมาณ 300 คน เข้ายื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หลังกลุ่มชาวบ้านกล่าวหาว่า รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ปฏิบัติราชการ และไม่ยอมอนุมัติงบประมาณ ปี 2561 ซึ่งยังมีโครงการที่เหลือที่จะต้องดำเนินการ ในปี 2561 ประมาณ 80 % ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งก่อนหน้านี้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้จัดประชุมสมัยวิสามัญและได้มีการตั้งกระทู้ถาม โดยสมาชิกสภาฯ ในเรื่องโครงการที่จ่ายเงินสะสมยางพารา 18 โครงการ และเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่สมาชิกสภาฯ มีความเป็นห่วงว่า จะดำเนินการไม่ทันเนื่องจากเหลือระยะเวลาเพียง 3 เดือนเท่านั้น ซึ่งนายเรืองศักดิ์ วรหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้บางโครงการอยู่ระหว่างการตรวจสอบของ ปปช.และสตง.อาจจะทำให้ล่าช้าเนื่องจากหากไม่รอบคอบจะมีผลกระทบโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้นายจิรศักดิ์ จึงรัศมีพาณิช สจ.เขต 2 อ.หนองแค จ.สระบุรี ได้กล่าวว่า หลังจากการประชุมในครั้งนั้นแล้วก็ได้ให้เวลากับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการดำเนินการเรื่องนี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสอบถาม ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แกประชาชน ในหลายพื้นที่ และในวันนี้กลุ่มพี่น้องประชาชนที่เดินทางมา มีความเดือดร้อน อยากจะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพวกชาวบ้าน ซึ่งมีปัญหาความเดือดร้อนที่ชาวบ้านต้องการได้รับคำตอบและให้ดำเนินการ ได้แก่ ขอสอบถามเรื่องงบประมาณปี 2561 ถนนหานทางตามงบประมาณปี 2561 ได้ดำเนินการไปถึงไหน เนื่องมาจากปัจจุบันใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เห็นถนนเลย ไม่ทราบว่าจะให้ประชาชนรอไปอีกนานถึงไหน ทราบว่าการดำเนินงานงบประมาณปี 2561 ได้ดำเนินการไปแล้วมีจำนวนน้อยมากไม่ถึง 20 % ซึ่งโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ก็ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานของปลัด อบจ. คนใหม่นี้ เข้ามาบริหารงานของ อบจ.สระบุรี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการที่เหลือแต่อย่างใด เหลือเวลาประมาณเดือนครึ่งเท่านั้น ไม่ทราบว่าเพราะอะไร ทำไม อบจ.สระบุรีถึงไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย แล้วงบประมาณส่วนที่เหลืออีกประมาณ 80 % จะดำเนินการทันหรือ ในเมื่อเหลือเวลาอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากทำงานแบบนี้ชาวจังหวัดสระบุรี คงสูญเสียผลประโยชน์ซึ่งเกิดจากการเสียภาษีให้กับจังหวัดสระบุรี ขอความกรุณาท่านช่วยตรวจสอบและชี้แจงให้ประชาชนทราบด้วย และเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมเกี่ยวกับการสร้างถนนยางพาราเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ ตามความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาล อยากทราบว่า ทำไมถึงมีการยกเลิกโครงการไป จำนวน 4 โครงการ แบบเร่งด่วน แล้วโครงการที่เหลือทาง อบจ.สระบุรี ได้ดำเนินการอย่างไร จึงอยากให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ช่วยส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาวจังหวัดสระบุรี โดยยื่นข้อเสนอให้ดำเนินการภายใน 15 วันซึ่งนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ติดราชการ จึงได้มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมพันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.กอ.รมน.สระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับหนังสือจากกลุ่มชาวบ้าน และรับปากจะดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาให้ได้รับทราบ และจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งกลุ่มชาวบ้านก็พอใจ และแยกย้ายกันไปในที่สุด

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-กลุ่มชาวบ้านสระบุรีประมาณ 300 คน เข้ายื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมหลังเห็นว่า รักษาการนายก อบจ.สระบุรี ไม่อนุมัติงบประมาณ โครงการที่เหลือที่จะต้องดำเนินการทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน