ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เปิดฉากตบศึกวิทยุการบินฯ มินิวอลย์เลย์บอล ชิงทุนการศึกษาและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในรายการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล”ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดหนองบัวลำภู

อ่าน 564,881 ครั้ง

วันนี้ (29 ส.ค. 61) ณ อาคารพลศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี สุเมธ แข็งขัน ผู้จัดการวิศวกรจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู นางปาลิดา คำพิบูลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู รองผ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ผู้แทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน นักกีฬายุวชน ชาย/หญิง ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน สุเมธ แข็งขัน ผู้จัดการวิศวกรจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี กล่าวว่าการจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล”มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 ในปีนี้เป็นปีที่ 19 ของการจัดการแข่งขันโดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดการแข่งขันมุ่งเน้นไปที่กลุ่มยุวชนระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปีทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงเพื่อส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาเยาวชนของชาติรูปแบบการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่รอบชิงชนะเลิศจังหวัด รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา ตามนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนยุวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬา อีกทั้งเป็นโอกาสที่ยุวชนจะได้แสดงออกถึงความสามารถ ด้านกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และได้รับประสบการณ์จากการแข่งขัน เป็นการเตรียมความพร้อม ในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลระดับประเทศต่อไป ผู้จัดการฯ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี สำหรับการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดหนองบัวลำภู ในครั้งนี้ มีทีมยุวชนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันทีมยุวชนชาย จำนวน 10 ทีม และยุวชนหญิง จำนวน 13 ทีม โดยจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ชิงเงินทุนการศึกษาและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ในการจัดการแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สนับสนุนสถานที่จัดการแข่งขัน สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ให้การรับรองมาตรฐานการแข่งขัน บจ. มอลเทน (ไทยแลนด์) ให้การสนับสนุนลูกวอลเลย์บอลในการแข่งขัน และนับว่าโครงการนี้ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตามที่คาดหวังไว้ มีนักกีฬายุวชนจากเวทีการแข่งขัน“วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล”สามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดปัจจุบันหลายคนนอกจากนี้ยุวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ยังได้รับประโยชน์จากโครงการ ทั้งด้านการพัฒนาทักษะกีฬา และได้รับโอกาสที่ดีทางการศึกษา

ข้อมูลภาพ/ข่าว
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู รายงา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เปิดฉากตบศึกวิทยุการบินฯ มินิวอลย์เลย์บอล ชิงทุนการศึกษาและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในรายการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล”ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดหนองบัวลำภู