มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการจำนวน 935 นาย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

อ่าน 659,073 ครั้ง

โดยรายชื่อเป็นไปตามที่มีการคาดหมาย ได้แก่ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ รองปลัดกระทรวงกลาโหม นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 20 ( ตท.20) เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม “บิ๊กกบ”พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (ตท.18 ) เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ( ตท.20) เป็น ผู้บัญชาการทหารบก บิ๊กลือ”พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ (ตท.18) ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ และ “บิ๊กต่าย” พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (ตท.18) ขึ้นมาเป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศสำหรับรายชื่อที่สำคัญประกอบด้วย ในส่วนของกระทรวงกลาโหม พล.อ.นิรันดร สมุทรสาคร หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วิชัย แชจอหอ รองเสนาธิการทหาร ถูกเบียดจากกองทัพไทย มาเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหาร เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม หลังจากพลาดหวังเก้าอี้ ผู้บัญชาการทหารเรือกองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง เพื่อน ตท. 17 ของ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารทหารสูงสุด ผบ.ทสส. เป็นรอง ผบ.ทสส. พล.อ.วีรชัย อินทุโสภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก น้องรัก “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม ข้ามมาเป็น รองผบ.ทสส. ก่อนเกษียณอายุราชการในปี 2562 พล.ร.อ.นวพล ดำรงพงษ์ ผช.ผบ.ทร. เป็น รอง ผบ.ทสส. ขณะที่ พล.อ.วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ (ตท.18)ถูกส่งจากกองทัพอากาศมาเป็น รองผบ.ทสส. พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด รองเสนาธิการทหาร(ตท.19) ขึ้นเป็นเสนาธิการทหาร พล.ร.อ.พัชระ พุ่มพิเชฎฐ์ ที่ปรึกษากองทัพเรือ ที่ข้ามมาเป็นรองเสนาธิการทหารในส่วนกองทัพบก นายทหารระดับ 5 เสือกองทัพบก นอกจาก พล.อ.อภิรัชต์ ได้ขึ้นเป็น ผบ.ทบ.ตามคาด แล้ว พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก (ตท.20) ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.20) และ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 (ตท.18) ขึ้นมาเป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองเสนาธิการทหารบก (ตท.19) ขึ้นเป็นเสนาธิการทหารบก พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธการทหารบก ( ตท.21) ขึ้นเป็นรองเสนาธิการทหาร ขณะที่ระดับกองทัพภาค พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ รองแม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.22) ขยับขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (ตท.20) ที่มีผลงานในการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาดามี 13 คนออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ได้ขยับขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 3 เช่นเดียวกับ พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ( ตท.20) ขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 (ตท.20) ขยับขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 4 ขณะที่ พล.ท.ธนากร ธรรมวินทร ยังคงนั่งเก้าอี้แม่ทัพภาคที่ 2 ต่อ พล.ต.นพพร ดุลยา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (รองผบ.นปอ.) ขึ้นเป็น ผบ.นปอ. พล.ต.วรวุฒิ วุฒิศิริ เสนาธิการ นปอ. ขึ้นเป็น ผบ.พล.ปตอ. พล.ต.ปราการ ปทะวานิช รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รองผบ.นรด.) ขึ้นเป็น ผบ.นรด. พล.ต.สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ( ผบ.พล.ร.9) ข้ามมาเป็น รองผบ.นรด. พ.อ.ฐกัด หลอดศิริ เป็น ผบ.พล.ร.9 พล.ต.ปิยพงษ์ กลิ่นพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ( ผบ.มทบ.11) ทีมโฆษก คสช. เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.ร.2 รอ.) พ.อ.ธราพงษ์ มะละคำ เป็น ผบ.มทบ. 11 กองทัพเรือ พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษาทร. เป็น รองผบ.ทร. พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ประธานคณะที่ปรึกษาทร. พล.ร.อ.นพดล สุภากร รองเสนาธิการทหาร เป็น ผบ.กองเรือยุทธการ พล.ร.ท.สุชา เคี่ยมทองคำ เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น ผบ.โรงเรียนนายเรือกองทัพอากาศ พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองผบ.ทอ.พล.อ.อ.ชาญยุทธ์ ศิริธรรมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.ท.มานัต วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการจำนวน 935 นาย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป