สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ประชุมคณะกรรมการและพนักงานเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ 4.0

อ่าน 564,861 ครั้ง

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานคณะกรรมการ บริษัทสยามพาร์ค บางกอก จำกัดพร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมกว่า500 คน ประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ 4.0 ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ให้สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม เป็นสวนน้ำสวนสนุกมาตรฐานสากลพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในเขตอาเซียน รวมถึงเพื่อรองรับการเปิดตัวโครงการ “บางกอกเวิลด์” แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมขนาดใหญ่ที่จะรวบรวมสินค้าวิสาหกิจชุมชนทุกชนิดจากทั่วประเทศที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานรวมถึงยกระดับการทำงานให้มีมาตรฐานสากล พร้อมกันนี้ ได้แนะนำทีมที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของประเทศเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท ได้แก่ บริษัทอีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส เพื่อพัฒนาระบเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีการเงิน บริษัทฮิวแมน อินเทลเล็คชวล แมเนจเม้นท์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และบริษัทสไปก์แบรนด์ จำกัด เพื่อวางแผนการตลาดและพัฒนาภาพลักษณ์แบรนด์สวนสยามและบางกอกเวิลด์ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ได้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถให้บริการและอยู่คู่กับประเทศไทยได้อย่างเข้มแข็ง รวมถึงมีความพร้อมในการ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทัพย์ภายในปีพ.ศ.2564

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ประชุมคณะกรรมการและพนักงานเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ 4.0