เบตง!!แถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เบตง จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่นี่…อำเภอเบตง

อ่าน 496,830 ครั้ง

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 12 ก.ย. 61ที่สวนไม้ดอกเมืองหนาว บ้านปิยะมิตร2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเบตง และนายอุดม ลักษณะ นายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอเบตง ได้ร่วมกันแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ งานเปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่นี่…อำเภอเบตง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว และสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมนางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเบตง กล่าวว่า โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ซึ่งจะส่งผลดีกับนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ในการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เกิดชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมาผสมผสานกับวิถีชีวิต ในการผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย (Happiness Oriented) พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไป โดยในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา นั้นมีชุมชนที่มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ทั้งหมด 5 ชุมชน ด้วยกัน ได้แก่ 1.ชุมชนการแป๊ะกอตอใน ต.เบตง 2.ชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ 3.ชุมชนบ้าน กม.16 หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ 4.ชุมชนบ้าน กม.32 หมู่ที่ 2 ตำบลอัยเยอร์เวง และ 5.ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 หมู่ที่ 10 ตำบลอัยเยอร์เวง สำหรับ บ้านบ่อน้ำร้อน ม. 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ในระดับจังหวัด จาก 28 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 8 อำเภอในจังหวัดยะลา และเป็นตัวแทนของจังหวัดยะลาเข้าประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบระดับภาคต่อไป ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านหน้าถ้ำ ม.1 ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้าน กม.32 ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง โดยภายในงานนี้แต่ละชุมชนยังได้นำผลิตภัณฑ์โอท็อปมาจัดแสดง เช่น ชุมชนกาป๊ะกอตอ นำผลิตภัณฑ์กาแฟโบราณและข้าวหลามบูโล๊ะลือแม ข้าวหลามยาวที่สุดในในประเทศไทยมาจัดแสดงและทดลองให้รับประทาน , ชุมชนหมู่บ้านจุฬาพัฒนา 10 นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารประจำถิ่นมาจัดแสดง , ชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน นำไข่ลวกออนเซน ผลไม้หลากชนิด และขลุ่ยปลานิลมาจัดแสดงและให้แขกผู้ร่วมงานทอดลองชิม , ชุมชนบ้าน กม. 19 นำส้มโชกุน จากสวนส้มดาวทองและไก่สับจากไก่เบตงพันธุ์ ฟาร์มโกช้างมาให้ชิม และชุมชนบ้าน กม.32 อัยเยอร์เวงนำพิซซ่าหน้าปลานิลในสายน้ำไหลมาให้ชิม ซึ่งภายในงานนี้ตัวแทนชุมชน ได้มีโอกาสนำเสนอความน่าสนใจของชุมชนและผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าว โยธิน ประชามติรัฐ. อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เบตง!!แถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เบตง จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่นี่…อำเภอเบตง