ยะลา:ผบ.ตร.ลงพื้นที่ จ.ยะลา ร่วมทำบุญ ศปก.ตร.สน.และแถลงข่าวมอบบ้านตามโครงการ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบบ้านจิตอาสาในพื้นที่จชต.”

อ่าน 537,738 ครั้ง

วันนี้ 12 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.)เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญ ศปก.ตร.สน.และแถลงข่าวมอบบ้านตามโครงการ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบบ้านจิตอาสาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการภาค 9/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้าพร้อม ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยงานในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกหมู่เหล่า ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ ชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร ทาง ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ได้กำหนดจัดให้มีโครงการ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบบ้านจิตอาสา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ขึ้นเพื่อสนองตอบพระราโชบาย และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ โดยมอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจร่วมกันก่อสร้าง ปรับปรุง บ้านเรือนของราษฎรที่มีสภาพทรุดโทรม ไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย แล้วส่งมอบบ้านเรือนที่ทำการก่อสร้าง ปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้กับพี่น้องซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน ใช้พักอาศัยต่อไป โดยในระยะแรกได้ดำเนินการ รวมจำนวน 10 หลัง ในพื้นที่ จ.สงขลา จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย
จ.ปัตตานี จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ไม้แก่น อ.มายอ อ.ปะนาเระ และ ต.ราตาปันยัง
จ.ยะลา จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่อ.เมืองยะลา
จ.นราธิวาส จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และ อ.ระแงะ โดยที่ผ่านมาได้ทำการมอบบ้านให้กับประชาชนไปแล้ว จำนวน 3 หลัง ได้แก่ ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา, อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี และ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา สำหรับในวันนี้มีกำหนดทำพิธีมอบบ้านให้กับประชาชนในส่วนที่เหลือ จำนวน 7 หลัง ได้แก่
1. จ.สงขลา จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่ อ.บ้านโหนด
2. จ.ปัตตานี จำนวน 4 หลัง ในพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี, อ.มายอ, อ.ปะนาเระ และ อ.ยะหริ่ง
3. จ.นราธิวาส จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่อ.ระแงะ และ อ.สุไหงโก-ลก สำหรับในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จะได้เดินทางไปทำพิธีมอบในพื้นที่ ช่วงบ่ายของวันนี้ ต่อไป พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวว่า การส่งมอบบ้านให้กับพี่น้องประชาชนตามโครงการ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบบ้านจิตอาสา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย ​​สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ บำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า​​การที่ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้น ถือเป็นการช่วยเหลือราษฎร พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ให้มีความอยู่ดี มีสุขตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในนามของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับมอบบ้านตามโครงการในระยะแรกทุกๆ ท่าน ซึ่งในระยะต่อไปจะได้พิจารณาทยอยดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเพิ่มเติมจนครบถ้วน

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ยะลา:ผบ.ตร.ลงพื้นที่ จ.ยะลา ร่วมทำบุญ ศปก.ตร.สน.และแถลงข่าวมอบบ้านตามโครงการ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบบ้านจิตอาสาในพื้นที่จชต.”