รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านพะกอยวา และกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีเพื่อสังคม ปลูกคนไปสร้างป่าด้วนศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

อ่าน 564,919 ครั้ง

วันนี้ (13 ก.ย.61) เวลา 09.00 น.นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ในพื้นที่ บ้านพะกอยวา ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการสร้างพื้นที่การเกษตรตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพึ่งตนเองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่ของกำนันวิทยา โดยในช่วงเวลา 13.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอแม่ระมาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประชาชนทั่วไป ร่วมกันต้อนรับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ร่วมกันเปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านพะกอยวา และกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีเพื่อสังคม ปลูกคนไปสร้างป่าด้วยศาสตร์พระราชา ต่อจากนั้นในช่วงเวลา 14.30 น. ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการปลูกคนไปสร้างป่า ด้วยศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ของนายก๋าลี พื้นที่ของกำนันวิทยา และพื้นที่ของนายธนา หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะได้เดินทางกลับในช่วงของเย็นวันนี้

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านพะกอยวา และกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีเพื่อสังคม ปลูกคนไปสร้างป่าด้วนศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก