รองอธิบดีกรมป่าไม้ เตรียมความพร้อมฝึกอบรมทบทวนประสิทธิภาพในการป้องกัน และ ปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ พร้อมนำแนวทาง รมว. ทส. ( 5 ดี 3 เกาะ 3 ปฏิบัติ ) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดหลักในการปฏิบัติงาน

อ่าน 496,834 ครั้ง

อุตรดิตถ์ : เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนประสิทธิภาพในการป้องกัน และ ปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดยมีนายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กล่าวรายงาน พ.อ.เอนก ทาปิน รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 4 กล่าวต้อนรับ พ.อ.ชัยฤทธิ์ ทิพย์ชื่น ผู้แทน ผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิด ก่อนพิธีเปิด รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้ากราบสักการะบูชาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ภายในบริเวณค่ายสฤษดิ์เสนา) นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมทบทวนประสิทธิภาพในการป้องกัน และ ปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านเทคนิคการปฏิบัติและสภาพความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของผู้เข้ารับการฝึก ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ สังกัดส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ท้องที่ จ.พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์ จำนวนรวม 101 นาย โดยมีชุดครูฝึกจากกรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โดยมีหัวข้อวิชาการฝึก ดังนี้ 1. การฝึกทดสอบสมรรถนะความพร้อมของร่างกายและจิตใจ 2. ฝึกการต่อสู้และศิลปะป้องกันตัว 3. การฝึกระเบียบวินัย/ระเบียบท่าบุคคลมือเปล่า 4. การฝึกลาดตระเวนทางยุทธวิธี (ภาคกลางวันและกลางคืน) 5. การปิดล้อมและเข้าตรวจค้นสถานที่ (ภาคกลางวันและกลางคืน) 6. การปฐมพยาบาลและการกู้ภัยเบื้องต้น 7. การฝึกทบทวนการใช้อาวุธ และ 8. การฝึกปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ฝากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดหลักในการปฏิบัติงานของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง รมว. ทส. คุณสมบัติ 5 ดี ทัศนคติดี ความรู้ความสามารถดี สุขภาพดี วาจาดี และ มนุษยสัมพันธ์ดี 3 เกาะ ( เกาะติดพื้นที่ เกาะติประชาชนและเกาะติดขบวนการผู้กระทำผิด ) 3 ปฏิบัติ (ปฏิบัติทันทีเมื่ออยู่ในขีดความสามารถ ปฏิบัติร่วมกับส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ปฏิบัติโดยใช้เครือข่ายของประชาชน )

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รองอธิบดีกรมป่าไม้ เตรียมความพร้อมฝึกอบรมทบทวนประสิทธิภาพในการป้องกัน และ ปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ พร้อมนำแนวทาง รมว. ทส. ( 5 ดี 3 เกาะ 3 ปฏิบัติ ) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดหลักในการปฏิบัติงาน