แม่ฮ่องสอน: จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาไทใหญ่และท้องถิ่นล้านนา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป

อ่าน 465,375 ครั้ง

วันที่13 กันยายน 2561 อาจารย์ประเสริฐ ประดิษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเรียนรู้ เยาวชนสืบสานข่วงเรียนรู้ ภูมิปัญญาไทใหญ่และท้องถิ่นล้านนา ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทใหญ่และล้านนา ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสืบสานวิถีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไปกิจกรรมภายในงาน มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ มีวิทยากรภูมิปัญญาไทใหญ่และล้านนาร่วมเวที มีฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทใหญ่และล้านนา รวม 8 ฐาน ฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทใหญ่ประกอบด้วย ฐานต้องลายไต ฐานอุ๊บเจ้าพารา ฐานกลองก้นยาว และฐานก้าปั่นก๋อง ส่วนฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาประกอบด้วย ฐานกลองสะบัดชัย ฐานบุหงารำไป ฐานฟ้อนพื้นเมือง และฐานการฟ้อนพื้นเมืองเจิง

ภาพ/ข่าว รุจิรา ศรีมูล ทีมข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน: จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาไทใหญ่และท้องถิ่นล้านนา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป