ตาก-จัดการแข่งขัน Maesot Bike Travel 2018 มิตรภาพไทย-เมียนมาร์ กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพด้านกีฬา

อ่าน 454,816 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดตาก-เทศบาลนครแม่สอด –การท่องเที่ยวแห่ประเทศไทย(ททท.)สำนักงานตาก ร่วมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Maesot Bike Travel 2018 เชื่อมมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพด้านการกีฬา(จักรยาน) โดยมีจุด Start ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีการแข่งขันระยะทาง 20 กม.ในประเภทต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่ง ทั้งนักปั่นจักรยานชาวไทย-ชาวเมียนมาร์ และต่างชาติ กว่า 1,000 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ซึ่งในกิจกรรม มีนายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก –พ.อ.อาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แม่สอด ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมี นายพนพล แก้วพรมเจริญ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานและต้อนรับนักปั่นชาวไทยและเมียนมาร์
โดยมี นายพนพล แก้วพรมเจริญ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานและต้อนรับนักปั่นชาวไทยและเมียนมาร์นายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก กล่าวว่า Maesot Bike Travel 2018 เป็นการปั่นจักรยานเชื่อมมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นกุญแจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สามารถสร้างเงิน สร้างงานให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด จะนำไปสู่การสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ตามทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ระบุไว้ กิจกรรม “Maesot Bike Travel 2018 ปั่นจักรยานเชื่อมมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน” เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์ฤดูการท่องเที่ยวและส่งเสริมการขาย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตาก รวมถึงเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตาก ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตาก-จัดการแข่งขัน Maesot Bike Travel 2018 มิตรภาพไทย-เมียนมาร์ กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพด้านกีฬา