กรรมการผู้จัดการบริษัท วังเจ็ดริน จำกัด ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย หลังถูกขู่ฆ่า ทำให้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ จนถูกยึดเงินประกัน 1 ล้านบาท อย่างไม่เป็นธรรม

อ่าน 453,690 ครั้ง

นายสุรพล สีห์สุรงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัทวังเจ็ดริน เดินทางมายังธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ หลังไม่ได้รับความเป็นธรรม กรรณีธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามบินเชียงใหม่ ยึดเงินหลักประกันสัญญา จำนวน 1 ล้านบาท สืบเนื่องจากทางธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามบินเชียงใหม่ ได้ยึดเงินประกันสัญญาโดยอ้างระเบียบและเงื่อนไขในเอกสารหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย ระบุว่า หากทาง บจก. วังเจ็ดริน ผิดสัญญาและเป็นหนี้คู่สัญญา ธนาคารกรุงไทย จึงจะยึดเงินประกันของ บจก.วังเจ็ดริน เพื่อใช้หนี้ให้กับคู่สัญญาไม่เกิน 1 ล้านบาท

โดยตนเองได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามบินเชียงใหม่ ว่า ทาง บจก.วังเจ็ดริน ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา และไม่ได้เป็นหนี้คู่สัญญา แต่ทางธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสานมบินเชียงใหม่ ยังยึดเงินประกันไป เรื่องนี้ตนเองได้ทำหนังสือร้องทุกข์ไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ คสช. ทำเนียบรัฐบาล ได้รับการชี้แจงจาก ธนาคารกรุงเทพสำนักงานเขตเชียงใหม่สองว่าทำตามระเบียบและเงื่อนไขของสัญญาซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ซึ่งข้อเท็จจริงตนโดนคู่สัญญาคมครูจะฆ่าให้ตายและตนได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สอภอเมืองเชียงใหม่และตนเองก็ไม่ได้เป็นหนี้คู่สัญญาแต่คู่สัญญายังเป็นหนี้ค่าก่อสร้าง 7,000,000 กว่าบาท การที่ทางธนาคารกรุงไทยยึดเงินประกันนี้ทำให้ตนและบริษัทได้รับความเสียหายจึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้ทางธนาคารกรุงไทยรับผิดชอบ โดยการคืนเงินประกันพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเงินกู้สูงสุดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดนับตั้งแต่วันที่ธนาคารกรุงไทยยึดเงินประกันไปจนถึงวันที่ธนาคารกรุงไทยคืนเงินประกัน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรรมการผู้จัดการบริษัท วังเจ็ดริน จำกัด ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย หลังถูกขู่ฆ่า ทำให้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ จนถูกยึดเงินประกัน 1 ล้านบาท อย่างไม่เป็นธรรม