มุกดาหาร : พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประจำปี ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร

อ่าน 567,478 ครั้ง

ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีปิด การแข่งขันกีฬาประจำปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในองค์กร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร โดย พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ 2561 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารได้จัดทำโครงการเสริมสร้างสุขภาพ และพลานามัยข้าราชการตำรวจและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีการแข่งขันกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการ จึงเป็นที่มาของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อันจะนำมาซึ่งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาค่าพยาบาล ซึ่งเกิดจากปัญหาด้านสุขภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในองค์กร ดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ถึง 28 กันยายน 2561 มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 ทีม ประกอบด้วยกองกำกับการสืบสวน และสถานีตำรวจภูธรในสังกัด โดยปีนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาชักคะเย่อหญิง และการประกวดกองเชียร์ เพื่อให้แม่บ้านตำรวจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ่มเติมอีกด้วย สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นเช่นไร ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของผู้แข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของข้าราชการตำรวจภายในหน่วยงานของตนเองและระหว่างหน่วยงาน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เมื่อแต่ละหน่วยงานมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วย่อมส่งผลต่อ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีต่อหน่วยงานและความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ อันเป็นเป้าหมาย การปฏิบัติของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้ในที่สุด…

ธานิทร์ ภาพ/ข่าว
เดวิด มุกดาหาร หน.ศูนย์ข่าว เซเว่นเดย์นิวส์ มุกดาหาร 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร : พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประจำปี ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร