อุบลราชธานี อ.น้ำยืน เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านนวัตวิถีชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง

อ่าน 523,686 ครั้ง

จังหวัดอุบลราธานีจัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นววิถี และนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชุมชน เส้นทางนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง ใน 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน อำเภอนาเยีย อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอดอนมดแดง เมื่อวันที่ 5 กันยายน นางอุรักษ์ ศรชัย พัฒนาการอำเภอน้ำยืน และเจ้าหน้าที่พัฒนาการชุมชนอำเภอ กล่าวต่อ  นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานในพิธีเปิดเส้น ทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง 7 อำเภอ อำเภอน้ำยืน ที่ บ้านบุเปือย  หมู่ 1  ประกอบด้วย ด้วยหมู่บ้าน บุเปือย บ้านบุกลาง เกตรสมบูรณ์  หมู่บ้านเชิงเกษตรนิเวศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เนื่องจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวของไทย ได้สร้างรายได้ เข้าประเทศมูลค่ามหาศาลต่อปี บวกกับรัฐบาลมีนโยบาย ให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP รูปแบบใหม่เรียกว่า ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีโดยให้ความสำคัญ กับการขายผลิตภัณฑ์ OTOP อยู่ภายในชุมชน และดึงคนหรือนักท่องเที่ยว จากนอกชุมชนเข้ามายังชุมชนของตัวเอง เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชน โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ นำเสนอภูมิปัญญาวิถีชีวิต อัตลักษณ์ท้องถิ่น มาเพิ่มคุณค่า และเป็นตัวดึงดูด จากนั้น นำมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อนำรายได้เข้าสู่ชุมชน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงาน มีการแสดงสินค้า OTOP การแสดงของหมู่บ้านจำลอง แลนด์มาร์ค จุดเช็คอิน นักเล่าเรื่องเสน่ห์ชุมชน สาธิตการทำผลิตภัณฑ์ สาธิตการทำอาหาร และมี มินิคอนเสิร์ต หมอลำโดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 61 ใน 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน ของจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งให้ความสำคัญ กับการกระจายรายได้ เข้าสู่ท้องถิ่นและชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จึงได้นำการท่องเที่ยวเข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยง และให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้ให้กับชุมชน ได้เรียนรู้พึ่งตนเองได้อย่าง ยั่งยืน เป็นโอกาส ดีที่ชุมชนจะได้มีการพัฒนาและต่อยอดสินค้า OTOP ของชุมชน นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี กล่าวว่า ผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
โทร   (045 -344 628)

ภาพ/ข่าว: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ผู้สื่อข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ อุบลราชธานี รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อุบลราชธานี อ.น้ำยืน เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านนวัตวิถีชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง