“ ลีโอ “ ให้ความสำคัญป่าชุมชน ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดคอนเสริต์ทั่วไทย ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ – หงา คาราวาน และ ออกร้านจำหน่าย สินค้าผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านพักเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ตามแนวทางของพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.

อ่าน 538,808 ครั้ง

กรมป่าไม้ : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานอเนกประสงค์ข้างสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) อ.เมือง จ.ตาก นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านพักเพื่อผู้พิทักษ์ป่า กรมป่าไม้ ” เพื่อนช่วยเพื่อน ” จากศิลปินเพื่อชีวิต “ ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ” และ “ น้าหงา คาราวาน “เพื่อนำเงินจำนวนหนึ่งไปมอบให้กับนายนาวิน กมลศรี พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.14 (แม่เงา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ก่อนขึ้นเวทีการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล จัดหารายได้สมทบทุนสนับสนุนงานกู้ชีพกู้ภัย จ.ตาก โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม้ , ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า , ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า , ส่วนจัดการป่าชุมชน ได้พร้อมใจกันจัดนิทรรศนาการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งแจกเอกสาร กล้าไม้แจกฟรีจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตากและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนสันป่าลาน บ้านตาก มีประชาชนมาร่วมชมคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล จำนวน 4 พันกว่าคน ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน นายจเรศักดิ์ กล่าวว่า โครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิทักษ์ป่า กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ที่มีความประพฤติดี ขยันทำงาน เป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าชื่นชมของเพื่อนร่วมงาน และ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ภายใต้แนวคิด ของพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปรับปรุงสภาพการทำงาน และ สภาพความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ยังได้ฝากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดหลักในการปฏิบัติงานของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด รมว. ทส. คุณสมบัติ 5 ดี ทัศนคติดี ความรู้ความสามารถดี สุขภาพดี วาจาดี และ มนุษยสัมพันธ์ดี 3 เกาะ ( เกาะติดพื้นที่ เกาะติประชาชนและเกาะติดขบวนการผู้กระทำผิด ) 3 ปฏิบัติ ( ปฏิบัติทันทีเมื่ออยู่ในขีดความสามารถ ปฏิบัติร่วมกับส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ปฏิบัติโดยใช้เครือข่ายของประชาชน ) ส่วนบรรยากาศที่บริเวณสนามกลางแจ้งข้างแฟลตตำรวจ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ โดยส่วนจัดการป่าชุมชน หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์ และ โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน ตามคำสั่งการของนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ที่ได้มอบหมายในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการป่าไม้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ออกบูธในงานคอนเสิร์ตการกุศล ” รวมกันมันส์กว่า ” หงา คาราวาน และ ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ศิลปินแนวเพลงเพื่อชีวิต จัดโดยกรมป่าไม้ ร่วมกับลีโอ พร้อมด้วยพันธมิตรและเทศบาลตำบลลาดยาว จ.นครสวรรค์

ภายในงานจัดให้ชมนิทรรศการความรู้และผลงาน การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การป้องกันและควบคุมไฟป่า การแจกจ่ายกล้าไม้ป่ากินได้ ไม้ป่าเศรษฐกิจ จำนวน 500 ต้น การแจกจ่ายเอกสารความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ การออกร้านแสดงผลงาน และ ผลิตผลจากป่าชุมชน การจำหน่ายสินค้าประเภทของกิน ของใช้ที่ได้จากป่า ของสมาชิกป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย อ.แม่เปิน ป่าชุมชนบ้านชุมตาบง อ.ชุมตาบง และ ป่าชุมชนบ้านหน้าเขา อ.ลาดยาว มีทั้งบรรดาเหล่าแฟนแพลงเพื่อชีวิตที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากต่างพากันแวะเยี่ยมชมนิทรรศการ ตลอดจนขอรับกล้าไม้ เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และ ร่วมอุดหนุนจับจ่ายซื้อสินค้าจากป่าชุมชนอีกด้วย.

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “ ลีโอ “ ให้ความสำคัญป่าชุมชน ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดคอนเสริต์ทั่วไทย ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ – หงา คาราวาน และ ออกร้านจำหน่าย สินค้าผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านพักเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ตามแนวทางของพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.