แม่ฮ่องสอน : เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แถลงข่าว การจัดงานประเพณีปอยเหลิน ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นี้

อ่าน 538,822 ครั้ง

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เวลาประมาณ ๐๙.๔๐ น.นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานประเพณีปอยเหลิน ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งปีนี้ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นี้
นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า การจัดงาน ประเพณีปอยเหลิน ๑๑ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ซึ่งมีความสำคัญและยิ่งใหญ่ของชาวแม่ฮ่องสอน ที่ชาวไทยใหญ่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน เพราะเกิดจากการเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศษสนา โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ห้างร้าน เอกชน และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และใกล้เคียง มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
การจัดตลาดนัดออกพรรษา ณ บริเวณถนนพาณิชย์วัฒนา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดงาน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ชมการแสดงของนักเรียน และชุมชน การแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น วอลเล่ย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง บาสเกตบอล และตะกร้อลวดห่วงการประกวดศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหญ่ ดังนี้
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ การประกวดรำไต การประกวดมองกาก วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การประกวดก้าแลว การประกวดก้าลาย ( ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี /ประชาชนทั่วไป )วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ การประกวดตีกลองมองเซิง การประกวดตีกลองก้นยาว การประกวดชุดไตชาย/หญิง และการแห่จองพารา วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ การตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู และการประกวดจองพาราหน้าบ้าน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ภาคเช้า พิธีขอขมาพระสงฆ์ ภาคค่ำ วันก๋อยจ๊อด ( ปิดเทศกาล ) การประกวดฟ้อนรูปสัตว์สองเท้า และสี่เท้า การแห่ต้นแปก ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำนอกจากนี้ยังมีการสาธิตอาหารและขนมไทยใหญ่ จำนวน ๖ ชุมชน ณ บริเวณถนนสิงหนาทบำรุง ( ตลาดย้อนยุค ) ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำหรับการสมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหญ่ประเภทต่างๆ ขอรับใบสมัครและระเบียบการได้ที่ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร. ๐๕๓-๖๑๓๘๖๐ ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว รุจิรา ศรีมูล ทีมข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน : เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แถลงข่าว การจัดงานประเพณีปอยเหลิน ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นี้