แม่ฮ่องสอน:แถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศล นำรายได้ช่วยเหลือทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่าน 477,082 ครั้ง

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ผาบ่อง พันตรี สุพรรณ ปัญญามูลวงษา ประธานชมรมทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการแถลงข่าว โดยชมรมทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ” ร่วมร้อยดวงใจ สู่ทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ” พบกับ บ่าววี อาร์สยาม ( เต็มวง ) วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ( เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ) ณ ห้องประชุมใหญ่เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ตึกสีชมพู ) นำเงินรายได้ เพื่อ ๑.เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒.เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือ ทหารกองหนุนส ทหารผ่านศึก ที่พิการและทุพพลภาพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓.เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดา ของสมาชิกชมรมทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน มีอาหารว่างเครื่องดื่มฟรีหน้างาน /ปลอดแอลล์กอฮอล์ ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๙๙-๑๓๔๖๑๗๑ , ๐๘๕-๗๑๑๒๕๗๓

ภาพ/ข่าว รุจิรา ศรีมูล ทีมข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน:แถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศล นำรายได้ช่วยเหลือทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก จังหวัดแม่ฮ่องสอน