สระบุรี​-สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสาไห้ จัดเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านสวนดอก” เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่

อ่าน 577,050 ครั้ง

วันที่(10/10/61) ณ ลานวัดสมุหประดิษฐาราม(พระอารามหลวง) ม.7 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสวนดอก มีน.ส.ทับทิม วัดสง่า พัฒนาการอำเภอเสาไห้ นายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ ส.จ.เขต อ.เสาไห้ นายสาธิต แสนยนันท์ นายกฯ ทต.สวนดอกไม้ นางหัส แสนยนันท์ กำนันตำบลสวนดอกไม้ พร้อมด้วยส่วนราชการ​ พี่น้องประชาชนในชุมชน​และพื้นที่ใกล้เคียงให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  น.ส.ทับทิม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การดำเนินงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอำเภอเสาไห้ เป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน บ้านสวนดอก หมู่ที่ 7 ตำบลสวนดอกไม้​ ที่เป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่เป้าหมายของอำเภอเสาไห้ ในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีต้นทุนแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นตลาดนัดที่อยู่ในวัดสมุหประดิษฐาราม(พระอารามหลวง) ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 หรือเมื่อ 229 ปี บริเวณนี้เป็นหมู่บ้านที่ผู้อพยพมาจากหัวเมืองทางเหนือ จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตัวเอง ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป ตลาด OTOP นวัตวิถี จะเป็นแหล่งรวมอาหารและสินค้าของชุมชน มีโบราณสถานที่เก่าแก่ รวมถึงการมีวัฒนธรรมไท-ยวน​ ที่สืบทอดกันมายาวนาน อันเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์OTOPเชื่อมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองในระดับชุมชนเป็นสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ นำสินค้ามาจำหน่ายนอกชุมชนทำให้้เกิดรายได้ในกลุ่มและเพิ่มรายได้ของคนในชุมชนอีกด้วย

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี​-สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสาไห้ จัดเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านสวนดอก” เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่