แม่สะเรียงชูความเป็นเลิศงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา เชิญ เที่ยวชมราชวัตรประทีปโคมไฟ สีสันแห่งโคม ขบวนแห่เทียนเหงร้อยเล่มพันเล่ม ประเพณีวัฒนธรรมแห่งเดียวในประเทศ มุ่งเน้นการอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น

อ่าน 526,794 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 ต.ค 61  นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง นายวีกิจ เจ้าดูรี ปลัดอำเภอแม่สะเรียง นายประพันธ์ วิริยะภาพ นางสาวดวงใจ นิมมานเหมมินท์ รอง ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ต.ท.อำนาจ ธรรมศร ตัวแทนตำรวจภูธร แม่สะเรียง และ นายคำปัน คำประวัน ตัวแทน อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา ชูความเป็นเลิศทางประเพณีและวัฒนธรรมแห่งเดียวในประเทศไทย พบกับความสดสวยงดงาม ความ ตื่นตาตื่นใจในยามค่ำคืน กับความมหัศจรรย์ของสีสันแห่งโคมไฟหลากหลายรูปแบบที่ชาวบ้านพร้อมใจกันประดับประดาตามถนน อาคารสถานที่ โดยงานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลานวัฒนธรรมวัดอุทยารมย์ (วัดจองสูง) วัดศรีบุญเรือง บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง กล่าว ถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า เน้นการอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่หลากหลาย วันที่ 23 ต.ค 61 เยี่ยมชมการเปิดลานวัฒนธรรม ณ วัดอุทยารมย์ (วัดจองสูง) สัมผัสกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่น กาดมั่ว ครัวฮอม อาหารท้องถิ่น วันที่ 24 ต.ค. เวลา 19.00 น. ชมพิธีเปิดตระการตา งานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา และ ในวันที่ 25 ชมขบวนแห่เทียนเหง ร้อยเล่มพันเล่ม ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานับร้อยๆ ปี สำหรับ งานประเพณีออกหว่า เทศกาลประออกพรรษา เป็นของชาวไทยใหญ่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดย ก่อนถึงวันออกพรรษาชาว บ้านในอำเภอแม่สะเรียง พร้อมกันออกมาตกแต่งซุ้มประตูหน้าบ้าน ด้วยราชวัติคือการนำไม้ไผ่มาสานเป็นรั้ว ประดับประดาประทีบโคมไฟ ต้นกล้วย ต้นอ้อย และตุงตามความเชื่อของชาวบ้านที่ว่าเป็นการสักการะและรอรับเสด็จพระพุทธเจ้า ที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากทรงธรรมเทศนาโปรดพระมารดา ทุกเช้าระหว่างวันที่ 23-25ต.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 04.00 น.เป็นต้นไปประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง จะพร้อมใจกันแต่งชุดพื้นเมืองออกมารอตักบาต ที่บริเวณหน้าบ้านของตนเอง และตามถนนสายต่างในเขตเทศบาล ซึ่งจะมีพระสงฆ์ สามเณร ออกมาบิณฑบาตไม่น้อยกว่า 200 รูป แต่ละวัดจะเดินสวนทางกันไปมาไม่มีการจัดแถว หรือไปรวมกันในที่ใดที่หนึ่ง ต่างคนต่างเดินตามเส้นทางของตน การตักบาตรลักษณะอย่างนี้จะมีที่นี่ที่เดียว

ภาพ/ข่าว ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่สะเรียงชูความเป็นเลิศงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา เชิญ เที่ยวชมราชวัตรประทีปโคมไฟ สีสันแห่งโคม ขบวนแห่เทียนเหงร้อยเล่มพันเล่ม ประเพณีวัฒนธรรมแห่งเดียวในประเทศ มุ่งเน้นการอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น