โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 จัดพิธีเปิดอาคารเรียน “เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา”

อ่าน 528,719 ครั้ง

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 มอบหมายให้นายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย อ.ค้อวัง ซึ่งนายณรงค์ สุวรรณเสาร์ ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย กล่าวรายงานว่า ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,890.000 บาท เพื่อจัดสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง และทำการสร้างเสร็จตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยบริษัท ม.ธุรกิจ 2001 และปีนี้เป็นปีมหามงคล ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนพรรษาครบ 66 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนและชุมชนจึงใช้ชื่ออาคารใหม่นี้ว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา” นอกจากนั้น โรงเรียน ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากชุมชน จากคณะศิษย์เก่าทุกรุ่น ได้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษามามอบให้โรงเรียน เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เป็นเงินรวม 6 แสนบาทเศษ โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน จึงมีมติให้
– ปรับปรุงห้องเรียนปฐมวัย จำนวน 2 ห้อง จำนวนเงิน 390,000 บาท
– ห้องสมุด จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 79,000 บาท
– สร้างถนนประชาร่วมใจ จำนวน 2 สาย จำนวนเงิน 112,000 บาท
– คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้สนับสนุนบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงอาหารอีก 1 หลัง เป็นเงิน 99,900 บาท
– คุณครูนิรมล เอ็มรัตน์ พร้อมครอบครัว บริจาคสร้างกันสาดบังแดด บังฝน เป็นเงิน 47,115 บาท
– คุณครูเปรมวดี ดลสุข บริจาคสร้างกันสาด บังแดด บังฝน เป็นเงิน 10,000 บาท
– นายจันทา เสียงอ่อน พร้อมครอบครัว บริจาคกระเบื้องปูพื้นพร้อมค่าแรง เป็นเงิน 39,000 บาท
– คณะครู บุคลากร ทางการศึกษาทุกท่าน ได้บริจาค พัดลม เพื่อติดตั้งบนอาคารหลังใหม่อีก จำนวน 16 ชุด เป็นเงิน 14,000 บาท จากการดำเนินการที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและชุมชนเป็นอย่างดี

วัชราภรณ์ ไพรินทร์ / ภาพ / ข่าว /รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 จัดพิธีเปิดอาคารเรียน “เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา”