แม่สะเรียง:คึกคักนักวิ่งน่องทอง 2300 คนรวมวิ่ง เพื่อโรงพยาบาลแม่สะเรียง

อ่าน 465,789 ครั้ง

วันที่  21 ตุลาคม  2561 ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เช้านี้บรรยากาศคึกคัก เต็มไปด้วยบรรดานักวิ่งน่องทองที่เดินทางมาจากทั่วสาระทิศ 2300 คน เพื่อร่วมวิ่ง เพื่อ โรงพยาบาลแม่สะเรียง โดยได้รับเกียรติจาก นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาเป็นประธานในการปล่อยตัวนักกีฬา และ มอบ โล่ห์รางวัลจากการจัดการแข่งขันวิ่งในครั้งนี้ โดยมี นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอแม่ลาน้อย นพ.ทศพล ดิษฐ์ศิริ ผอ.รพ.แม่สะเรียง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมคับคั่งท่ามกลางสายฝนโปรยปรายที่ไม่อาจหยุดยั้งกำลังใจของทีมนักวิ่งได้ ซึ่งรายได้ทั้งหมด เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย โดยแบ่งระยะทางวิ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท และระยะทาง 10 กิโลเมตร สำหรับ โรงพยาบาลแม่สะเรียง เป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง รับการดูแลประชากรในเขต 50,000 คน ไม่รวมบุคคลไร้สัญชาติ อีกทั้งยังเป็น รพ.แม่ข่ายรับดูแลคนไข้ จาก รพ.แม่ลาน้อย รพ.สบเมย และ รพ.ค่ายอพยพ ปัจจุบัน รพ.แม่สะเรียง มีแพทย์เฉพาะทางสูติ – นารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และวิสัญญีแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลแม่สะเรียงกำลังอยู่ในช่วงขยาย รพ.ให้ใหญ่ขึ้น จึงต้องการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารหลังใหม่ ที่จะเปิดให้บริการในเร็ว ๆ นี้ เพื่อรองรับการให้บริการ รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยไร้สัญชาติ ที่ทางโรงพยาบาลได้ให้การรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข “สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ”

ภาพ/ข่าว ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่สะเรียง:คึกคักนักวิ่งน่องทอง 2300 คนรวมวิ่ง เพื่อโรงพยาบาลแม่สะเรียง