แม่ฮ่องสอน : งานมหกรรมนกโต และจองพรา ปอยเหลิน 11 ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจัดงานมหกรรมนก โต และจองพรา ปอยเหลิน 11สืบสานประเพณีของชาวไทใหญ่

อ่าน 573,886 ครั้ง

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจัดงานมหกรรมนก โต และจองพรา ปอยเหลิน 11 ที่ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงานมีการแสดงปาฐกถาธรรม ประเพณีแห่จองพรา มีการเสวนาประเพณีแห่จองพารา จากอดีตถึง ปัจจุบัน และการแสดงรำนก รำโต รำนก รำโต เกิดขึ้นเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จไปโปรดพระมารดาและเทวดายังชั้นสวรรค์เป็นเวลา 3 เดือน แล้วเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา ชาวโลกและ บรรดาสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้ง นกกิ่งกะหร่าและ โต ซึ่งเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ต่างก็มีความยินดี ในการเสด็จกลับมาของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาโปรดสัตว์ในโลกมนุษย์ ต่างพากันรำถวายแด่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ ชาวไทใหญ่ ต่างก็ยึดถือเป็นการประเพณีในเทศกาลออกพรรษา หรือปอยเหลิน 11 และมีความเชื่อว่าผู้ใดที่พบเห็นการแสดงรำนก รำ โต นั้นถือว่าเป็นสิริมงคลมีโชค มีลาภ เพราะ นกกิ่งก่ะหร่า เป็น สัตว์มงคล และโต เป็น ภาษาไทใหญ่ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า

ภาพ/ข่าว รุจิรา ศรีมูล ทีมข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน : งานมหกรรมนกโต และจองพรา ปอยเหลิน 11 ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจัดงานมหกรรมนก โต และจองพรา ปอยเหลิน 11สืบสานประเพณีของชาวไทใหญ่