ยะลา:ศอ.บต. ร่วมกับชมรมแบดมินตัน จ.ยะลา และหน่วยงานในพื้นที่ จัดการแข่งขันแบดมินตัน NARAPARA CHAMPIONSHIP YALA 2018 เพื่อส่งเสริมเยาวชน หันมารักการออกกำลังกายให้มากขึ้น

อ่าน 687,594 ครั้ง

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่สนามแบดมินตัน โรงพิธีช้างเผือก จังหวัดยะลา ชมรมแบดมินตัน ร่วมกับเทศบาลนครยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หน่วยงานในพื้นที่และภาคเอกชน ร่วมจัดการแข่งขันแบดมินตัน NARAPARA CHAMPIONSHIP YALA 2018 เพื่อส่งเสริมให้กีฬาแบดมินตันเป็นที่นิยม รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดี รักการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด พร้อมส่งเสริมให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียนวินัย รับผิดชอบ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมีนักกีฬาพร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังและชมการแข่งขัน พร้อมส่งเสียงเชียร์เพื่อให้กำลังใจนักกีฬาทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นเยาวชนบริเวณขอบสนามกันอย่างคึกคัก สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 467 คน โดยแบ่งเป็นนักกีฬาประชาชนทั่วไป จำนวน 376 คน นักกีฬาประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว รุ่นเยาวชน จำนวน 91 คน เพื่อชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. จำนวน 2 รางวัล คือ ประเภทคู่ทั่วไป และประเภทคู่อาวุโส ซึ่งกำหนดอายุรวมกัน 100 ปีขึ้นไป จำกัดอายุขั้นต่ำ 45 ปี โดยสิ้นสุดการแข่งขันในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 นี้

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ยะลา:ศอ.บต. ร่วมกับชมรมแบดมินตัน จ.ยะลา และหน่วยงานในพื้นที่ จัดการแข่งขันแบดมินตัน NARAPARA CHAMPIONSHIP YALA 2018 เพื่อส่งเสริมเยาวชน หันมารักการออกกำลังกายให้มากขึ้น