สระบุรี-รพ.สระบุรีจัดกิจกรรม”แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติฯ”และโครงการ Nurse Run for Health on National Nurse Day 2018 ประจำปี 2561

อ่าน 536,414 ครั้ง

วันนี้(28/10/61) เวลา 05.30 น. ณ ศาลาทหารม้ารวมใจ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร สสจ.สระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม”แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติฯ”และโครงการ Nurse Run for Health on National Nurse Day 2018 ประจำปี 2561 โดยมีนพ.วิวัฒน์ สยุมภูรุจินันท์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สระบุรี พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จาก รพ.สระบุรี ให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรม พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากพล.ต.ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร นายมงคล ศิริพัฒนกุล ประธานมูลนิธิสว่างรัตนตรัยฯ สระบุรี และทีมดาราจากค่ายแกรมมี่ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ประธานนำคณะผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ” กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานได้ทำพิธีปล่อยตัวนักวิ่งที่เข้ากิจกรรมฯ ประเภท 10.5 กิโลเมตร ประเภท 5 กิโลเมตร และประเภท เดิน-วิ่ง 3.5 กิโลเมตร ตามลำดับ โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมวิ่งในแต่ละประเภทเป็นจำนวนมาก โดยผู้เส้นชัยในลำดับที่ 1-3 ของประเภท 10.5 กิโลเมตร และประเภท 5 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลอีกด้วย ทั้งนี้นักวิ่งทุกประเภทถ้าวิ่งเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคนเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญ ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 2 จังหวัดสระบุรี มีอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองปี พ.ศ. 2558 – 2560 คือ 60.70 , 63.30 และ 54.99 ต่อแสนประชากร พบเสียชีวิต พิการ และความจำเสื่อมในภายหลัง โรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ โดยกาปฏิบัติตัวและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นอันตรายหันมาให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันจังหวัดสระบุรี จึงจัดกิจกรรมเชิงรุกร่วมกับ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ และทรงเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายมาโดยตลอด และเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90การจัดกิจกรรมโครงการ“แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4” เฉลิมพระเกียรติฯ จัดมาต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 4 และในปี 2561 จังหวัดสระบุรี บูรณาการกิจกรรม โดยจัดร่วมกับโครงการ Nurse Run for Health on National Nurse Day ๒๐๑๘ ซึ่งทั้ง 2 โครงการจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรคที่สามารถป้องกันได้ กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย เดิน-วิ่ง ระยะทาง 3.5 , 5 กิโลเมตร และวิ่ง 10.5 กิโลเมตร เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน โดยในปีนี้ จัดพร้อมกับกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 2561 สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็น อันดับที่ 1, 2 และ 3 ในประเภทวิ่ง 10.5 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง จะได้รับ ถ้วยรางวัลจากโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระบุรี สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะสมทบทุนค่าใช้จ่าย เพื่อดูแลผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสระบุรี

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-รพ.สระบุรีจัดกิจกรรม”แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติฯ”และโครงการ Nurse Run for Health on National Nurse Day 2018 ประจำปี 2561