สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากร่วมกับโรงพยาบาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและชมรมพยาบาลจังหวัดตาก จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2561

อ่าน 496,780 ครั้ง

วันนี้ ( 28 ต.ค. 61 ) ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม  “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4  จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและชมรมพยาบาลจังหวัดตากเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4 กิโลเมตร ประเภทวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และประเภทปั่นจักรยาน ระยะทาง 27.2 กิโลเมตร  มีทั้งนักกีฬา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่รักสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ซึ่งตลอดระยะทางการแข่งขันทั้ง 3 ประเภท จะมีหน่วยปฐมพยาบาล และจุดบริการน้ำ คอยให้บริการอยู่เป็นระยะ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน โดยหนึ่งในวิธีป้องกันโรคที่สำคัญ คือ การออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยลดอัตราการป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 หากประชาชนมีความรู้และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง เป็นภัยใกล้ตัว ที่เกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัย และมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หรือหากรอดชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งสาเหตุของโรค เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ความเครียด การทานอาหารรสจัด ไม่ออกกำลังกาย ไม่รับประทานผักผลไม้ เมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมา องค์การอัมพาตโลก จึงได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันโรคหลอดเลือดสมองโลก หรือวันอัมพาตโลก (World Stroke Day)

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากร่วมกับโรงพยาบาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและชมรมพยาบาลจังหวัดตาก จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2561