แม่ฮ่องสอน : งานปาย ฮาฟมาราธอน 2018 ครั้งที่ 1

อ่าน 386,812 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย ประธานเปิดงาน “ปาย ฮาฟมาราธอน 2018” ครั้งท่ี 1 ณ สะพานประวัติศาสตร์บ้านท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดการแข่งขัน ปาย ฮาฟมาราธอน เป็นการแข่งขันวิ่งเพื่อเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามของเมืองปาย โดยผ่านกิจกรรมงานวิ่ง ฮาฟมาราธอน ท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็นของหุบเขาเมืองปาย และเป็นการสร้างความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน อีกทั้งยังมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลปาย เพื่อสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วย โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1.วิ่งระยะทาง 21 กิโลเมตร
2.วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร
3.วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร
4.วิ่งระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึ่งการจัดการแข่งขัน ปาย ฮาฟมาราธอน 2018 ครั้งนี้ เป็นการจัดการแข่งขันวิ่งเป็นครั้งแรก โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนประมาณ 2,000 คน และจากการท่ีชาวอำเภอปายได้ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันเป็นอย่างดียิ่ง และอำเภอปายได้ปรึกษากับผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันแล้ว ซึ่งผู้จัดการแข่งขันแจ้งให้ทราบว่าจะจัดการแข่งขัน ปาย ฮาฟมาราธอน ทุกๆปีตลอดไป ในเดือนพฤศจิกายน และอำเภอปายจะนำการแข่งขัน ปาย ฮาฟมาราธอน บรรจุอยู่ในปฎิทินการท่องเที่ยวและการแข่งขันของอำเภอปาย โดยผู้จัดการแข่งขันจะเชิญชาวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 5,000 คน โดยผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันจะประกาศกำหนด วัน เวลา การแข่งขัน ปาย ฮาฟ มาราธอน ครั้งท่ี 2 ให้ผู้ท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันทราบ ภายในเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

ภาพ/ข่าว รุจิรา ศรีมูล ทีมข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน : งานปาย ฮาฟมาราธอน 2018 ครั้งที่ 1