จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” @ 50 ปีแพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข ผู้คนร่วม 2,000 คน ร่วมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

อ่าน 476,631 ครั้ง

วันที่(15 พย.61)เมื่อเวลา 16.30 น. ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หมอชวนวิ่ง” 50 ปีแพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย กลุ่มพลังมวลชนจากทุกภาคส่วน ร่วม 2,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมนายแพทย์สุรพงษ์  ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดหนองบัวลำภู  จัดกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” @  50 ปีแพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้นเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ทั่วประเทศ 15 สายวิ่งส่งคฑาเป็นทอดๆจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู รับคฑาวิ่งจากจังหวัดอุดรธานี หลังจากนั้นร่วมประกอบพิธีที่สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมกันเดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพระยะใกล้ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร รอบหนองบัว ไปตามเส้นทางภายในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และวันรุ่งขึ้นก็จะเริ่มวิ่ง จากจังหวัดหนองบัวลำภู ไปตามถนนสายหนองบัวลำภู-อำเภอโนนสังและส่งต่อไปยังอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น เพื่อไปยังเป้าหมายสู่พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนนก ภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 25 พย.ศกนี้ พร้อมกันทุกสายตามเส้นทางที่กำหนดต่อไปนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ว่าสืบเนื่องจากโครงการ“หมอชวนวิ่ง” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยดูแล ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนในพื้นที่ ให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น นำทีมโดยบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ได้มาชักชวนให้ทุกคนออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกับประชาชนอีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพราะสุขภาพนั้นเราสามารถสร้างเองได้ ที่สำคัญเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ทุกภาคส่วน รวมถึงพี่น้องประชาชน เป็นการจุดประกายให้ประชาชนในพื้นที่ ได้หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากพฤติกรรมขาดการออกกำลังกาย เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ที่ยังมีสถิติการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

ข้อมูลภาพ/ข่าว สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” @ 50 ปีแพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข ผู้คนร่วม 2,000 คน ร่วมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ