นายอำเภอเบตงนำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชายแดนระดับท้องถิ่น ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 ตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย

อ่าน 586,368 ครั้ง

วันนี้ (17 พ.ย.61) ที่สนามกีฬากิ่งอำเภอปึงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นำส่วนราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ นักกีฬา และประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชายแดนระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 34 ตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2561 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความปรองดอง สามัคคี ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ และที่สำคัญยังเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนตามแนวชายแดน-มาเลเซียอีกด้วย
พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาชายแดนระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซียได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเรื่อยมา ซึ่งในปีนี้ทางกิ่งอำเภอปึงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชายแดนระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 34 ขึ้น โดยนักกีฬาจากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำเภอฮูลูเปรัค รัฐเปรัค และ อำเภอบาลิ่ง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล เซปัคตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ กีฬาผลัดส่งน้ำใส่ถัง วิ่งตะขาบ วิ่งกระสอบ เป็นต้น โดยในปีนี้ ทางเจ้าภาพอำเภอฮูลูเปรัค รัฐเปรัค ได้ครองถ้วยสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน หลังได้รับชัยขนะประเภทกีฬามากที่สุด

ภาพ/ข่าว โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายอำเภอเบตงนำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชายแดนระดับท้องถิ่น ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 ตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย